nieuws

NWR: aanpasbaar bouwen opnemen in Bouwbesluit

bouwbreed Premium

De woningbouw en de woonomgeving dient toegankelijker te worden gemaakt voor gehandicapten. Om dat te bereiken moeten in het Bouwbesluit eisen worden opgenomen, die ertoe leiden dat er in de toekomst zoveel mogelijk aanpasbaar wordt gebouwd.

Dat zei directeur drs. D. Hamersma van de Nationale Woningraad bij de presentatie van het ‘Handboek voor toegankelijkheid’ in Nieuwegein. In dit boekwerk staan de ervaringen van de NWR met aanpasbaar bouwen sinds 1985. “In het handboek zijn eisen en ontwerpsuggesties beschreven, die betrekking hebben op de toegankelijkheid van buitenruimten, gebouwen en woningen”, aldus een toelichting van de gehandicaptenraad.

De NWR-directeur wees erop dat er in Nederland zo’n 1,8 miljoen mensen met een handicap door het leven gaan. Zij hebben baat bij een zo toegankelijk mogelijke woning en woonomgeving.

Dat kan op een goedkope en eenvoudige manier worden bereikt door al in het ontwerp een aantal maatregelen te nemen voor aanpasbaar bouwen.

Hamersma deed op de bijeenkomst dan ook het voorstel om aanvullende eisen op te nemen in het Bouwbesluit. Dat wordt immers binnenkort herzien.

Het gaat daarbij om opname van eisen met betrekking tot de draairuimte voor rolstoelen van 1,5 x 1,5 meter in verkeersruimten van woongebouwen; reservering van een opstelplaats voor een lift bij woongebouwen, als de woningtoegang boven de drie meter ligt; een voor rolstoelgebruikers toegankelijk toilet van 0,90 x 1,2 meter in iedere nieuw gebouwde woning; een vrije doorgang van deuren van 85 centimeter en een deurhoogte van 2,1 meter in elke nieuw woning; en drempels van maximaal twee centimeter in alle nieuwe woningen.

Basiseisen

Door deze maatregelen als basiseisen aan de woningbouw te stellen wordt de toegankelijkheid in belangrijke mate bevorderd. Bovendien hebben ook de niet-gehandicapten er baat bij, aldus Hamersma. “Een deurhoogte van 2,1 meter bijvoorbeeld, maakt het wonen voor het sterk toenemende aantal lange mensen een stuk aangenamer.”

De NWR wordt in zijn voorstel gesteund door collega-koepel het NCIV, de Gehandicaptenraad, de gezamenlijke ouderenbonden en de Stichting Landelijk Contacten voor de Vrouwen Advies Commissies.

Overigens is het niet zo dat er helemaal niets gebeurt op het gebied van aanpasbaar bouwen. Integendeel: volgens Hamersma is het in veel gemeenten al heel normaal geworden. Hij haalde het voorbeeld aan van Den Haag, waar meer dan de helft van de woningen aanpasbaar wordt gebouwd.

Wel worden er in de bouwpraktijk door gebrek aan ervaring nog veel fouten gemaakt, meent de NWR-directeur. Dat leidt soms tot ondeugdelijke plattegronden, verkeerd om afgehangen deuren, het te hoog plaatsen van de bel of te hoge drempels.

Reageer op dit artikel