nieuws

NVOB zorgt voor uniforme bouw-milieumaatregelen

bouwbreed Premium

Dank zij het NVOB komt begin december een nationaal pakket Duurzaam Bouwen beschikbaar, waarin circa veertig basismaatregelen en ongeveer 120 aanbevelingen zijn opgenomen die een milieubewust bouwen moeten bevorderen. Tot begin dit jaar bleken er regionaal twintig van dit soort pakketten operationeel te zijn.

Dat verklaarde NVOB-directeur mevr. S. Dekker op een bijeenkomst van de Regionale Inspectie Milieuhygiene in Zeist. Haar organisatie nam het initiatief om te komen tot uniforme voorschriften en aanbevelingen nadat een convenant duurzaam bouwen van het stadsgewest ‘s-Hertogenbosch als eerste voorbeeld werd gevolgd door nog eens twintig andere pakketten.

De door vertegenwoordigers van overheid, aannemers, architecten, gemeenten, corporaties en raadgevend ingenieurs opgestelde basismaatregelen zouden een wettelijke basis moeten krijgen omdat ze altijd toepasbaar blijken te zijn, zo vindt het NVOB.

Dat ligt anders met de 120 aanbevelingen, die afhankelijk van de lokale omstandigheden ke worden overgenomen. Bovendien zou toepassing van alle aanbevelingen de prijs van een woning met f. 24.000 verhogen.

Overigens zou de overheid best ke overwegen een geldbedrag ter stimulering van bepaalde aanbevelingen vast te stellen, aldus mevr. Dekker. Tenslotte heeft VROM ook een bedrag van maximaal f. 2500 per woning uitgetrokken om een duurzaam beheer van de bestaande woningvoorraad te bevorderen.

Afvalscheiding

Over een aspect van duurzaam bouwen dat in het pakket duurzaam bouwen een plaats heeft gekregen, is mevr. Dekker minder te spreken. Dat betreft de rol van de aannemer bij het ontstaan en ontdoen van bouw- en sloopafval.

Dat betreft de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten opgestelde aanbeveling uit de derde serie wijzigingen van de Model Bouwverordening. Zij beveelt gemeenten aan bouwafval in minimaal vijf fracties te scheiden en daar waar mogelijk een verplichte scheiding in elf fracties. “Het NVOB zal de aannemer zeker aanbevelingen vrijwillig, daar waar het kan in meerdere, en zelfs in elf fracties te scheiden, maar een verplichte scheiding in een vooraf bepaald aantal fracties gelden voor alle bouwwerken van groot tot klein is onbegrijpelijk en niet in overeenstemming met de bouwpraktijk”, aldus mevr. Dekker.

Zij voorziet dat aannemers veelvuldig vrijstelling van deze eisen zullen aanvragen als de logistieke situatie de verlangde scheiding onmogelijk maakt. “Veel werken komen voor zo’n vrijstelling in aanmerking. Dat betekent voor aannemers veel ongerief met verschillen van inzicht per gemeente en voor gemeenten veel administratieve rompslomp.”

Reageer op dit artikel