nieuws

NV Stadsherstel Breda voor behoud monumenten

bouwbreed

Op initiatief van de gemeente Breda en enkele particulieren is opgericht de NV Stadsherstel Breda. Die gaat zich toeleggen op behoud en herstel van monumenten. Daartoe worden waardevolle panden aangekocht, gerestaureerd en verbouwd tot wooneenheden.

In de aanloop naar de oprichting van de vennootschap is al een aanvangsaandelenkapitaal van f. 2,6 miljoen vergaard. Van de aandelen heeft de gemeente 15% voor haar rekening genomen. Andere aandeelhouders zijn het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), AEGON, Ballast Nedam Projectontwikeling, ABN-AMRO, Rabobank, NV BRIM (Breda) en de Algemene Woningbouwvereniging Breda.

Het is overigens nadrukkelijk de bedoeling om het aandelenkapitaal van de nv zo snel mogelijk verder te laten groeien. Hiervoor zullen niet alleen bedrijven worden benaderd. Ook inwoners van Breda krijgen in de loop van volgend jaar de gelegenheid aandelen te kopen.

Met het inmiddels beschikbare kapitaal kan de nv aan de slag. De eerste projecten die gefinancierd worden betreft de panden St. Janstraat 20 en Justinus van Nassau (Kasteelplein 55). De gemeente biedt beide objecten te koop aan. Bovendien is de gemeente bereid een subsidie van f. 1 miljoen te verstrekken ten behoeve van de restauratie van de beide panden.

Plan van aanpak

Voor de aanpak van St. Janstraat 20 is al een plan van aanpak opgesteld. Het is de bedoeling dat daarin zes wooneenheden voor studenten komen. Maart volgend jaar wordt begonnen met de restauratiewerkzaamheden. In oktober 1996 moet het pand bewoond ke gaan worden.

In Justinus van Nassau zijn ongeveer 25 appartementen gepland. De plannen voor aanpak van dit pand zullen in de eerste helft van volgend jaar worden ontwikkeld, waarna de restauratie kan beginnen. Als alles volgens plan verloopt ke de eerste bewoners april 1997 hun appartementen betrekken.

Met deze werkwijze hoopt de nv “een bijdrage te leveren aan het behoud van het cultureel en bouwkundig erfgoed in de stad”.

Reageer op dit artikel