nieuws

Nog steeds geen overeenstemming woonwagencentrum in Den Bosch

bouwbreed

De gemeente Den Bosch wil op de locatie van het opgeheven regionaal woonwagencentrum aan de Vlijmenseweg opnieuw een woonwagencentrum voor maximaal 50 standplaatsen inrichten. Daarover is echter nog geen overeenstemming bereikt met ministerie van VROM en provincie Noord-Brabant. De problemen spitsen zich toe op spreiding van centra.

Volgens B en W van Den Bosch kan “deconcentratie een effectief instrument zijn om de maatschappelijke achterstand van woonwagenbewoners in de gemeente tegen te gaan. Echter, in Den Bosch zijn geen andere locaties meer beschikbaar die op politiek en maatschappelijk draagvlak ke rekenen. Deconcentratie is weliswaar de gewenste beleidslijn, maar uiteindelijk niet haalbaar.”

Reageer op dit artikel