nieuws

Nettowinst VIB gedaald

bouwbreed

De nettowinst van het vastgoedfonds VIB is over de eerste negen maanden van dit jaar met 4 procent gedaald tot f. 102 miljoen. Deze daling was grotendeels het gevolg van lagere gemiddelde valutakoersen. Per aandeel daalde de nettowinst met 6 procent tot f. 2,69, mede door vergroting van het aantal uitstaande aandelen. Vorige maand is de verkoop van nagenoeg de hele Duitse portefeuille ter waarde van f. 140 miljoen afgerond. In het vierde kwartaal is het valutaire risico beperkt.

Vrijkomende middelen uit desinvesteringen die niet meteen in hoog renderend onroerend goed ke worden herbelegd, zullen ook het resultaat in het laatste kwartaal nadelig beinvloeden. De verwachting luidt daarom dat de nettowinst over het hele jaar zal achterblijven bij die van 1994 ( f. 3,83).

De waarde van de vastgoedportefeuille bedroeg per eind september f. 2466 miljoen tegen f. 2660 miljoen per eind 1994. VIB investeerde voor f. 56 miljoen in onder andere de aankoop van het belang van 50 procent van de partner in het winkelcentrum in Toronto.

Het fonds is nu helemaal eigenaar van het po VIB realiseerde in de eerste negen maanden in Nederland, Engeland en de Verenigde Staten verkopen voor in totaal f. 180 miljoen. Daarvan had f. 55 miljoen plaats in het derde trimester, vooral door verkoop van het kantoorgebouw Wilsonstreet in Londen.

Reageer op dit artikel