nieuws

Mulder Obdam: We willen eredivisie spelen Slagen renovatie hangt af van mentaliteit medewerkers

bouwbreed

De verhalen zijn bekend: een vrouw op leeftijd moet tijdens de renovatie van haar woning met een hartinfarct in het ziekenhuis worden opgenomen, omdat de bouwvakarbeiders heel weinig rekening met haar hadden gehouden. Een andere bewoner krijgt te horen, dat hij de hele dag niet van zijn toilet gebruik mag maken. “U gaat maar naar de buren.” Maar de buren zijn hun huis uitgevlucht en hoe moet het nou…? “Ja, dat weet ik ook niet, hoor”, is het weinig vriendelijke antwoord. Bij Mulder-Obdam kennen ze die verhalen ook, maar de directie prijst zich gelukkig dat haar werknemers anders met de bewoners omgaan.

Dat is geen vanzelfsprekende zaak, daar moet de leiding van een onderneming wel aan werken, zo maken directeur/eigenaar Jan Mulder en zijn adjunct-directeur Dick Vlaar duidelijk. “We hebben een omzet van ongeveer – 54 miljoen en een kleine veertig procent daarvan behalen we in de renovatie. In Amsterdam hebben we vooral op dit gebied zoveel werk, dat we er een regiokantoor hebben gesticht. Een uitvoerder moet eigenlijk optreden als een sociaal werker, want zo’n renovatie is heel wat voor bewoners. Hij moet die bewoners met veel res-pect behandelen; er voor zorgen dat er ’s avonds weer een leefbaar klimaat is en ook eens iets extra’s doen voor die bewoners. We ke ons eenvoudig niet permitteren geen of weinig rekening met de bewoners te houden. Dat is in de eerste plaats slecht voor die bewoners maar ook voor het bedrijf. Want we moeten het toch voor een groot deel hebben van onze goede reputatie, die we in de afgelopen jaren hebben opgebouwd. We zijn er volledig van overtuigd dat het welslagen van een renovatie afhangt van de mentaliteit van de werknemer.”

Communicatie

De directie weet dat die mentaliteit bij haar werknemers aanwezig is, maar ze besteedt desondanks veel zorg en tijd om hen nog verder te ‘trainen’. “We hebben bijvoorbeeld een cursuspo van vijf jaar lopen – we zijn nou in het vierde jaar bezig – over communicatie, waar we veel van hebben geleerd. Het is ook belangrijk dat er een saamhorigheidsgevoel is, een streven om het samen goed te doen, en dat is bij ons het geval. Ons gezamenlijke streven is wat de kwaliteit betreft constant in de eredivisie te spelen. Dat vergt veel van onze organisatie.” Jan Mulder heeft het belang van een goede organisatie al jaren geleden ingezien: in de zeventiger jaren is hij er bewust aan gaan werken omdat hij er van overtuigd is dat een gesmeerd lopende organisatie een van de pijlers voor de kwaliteit is. Het behalen van het IS0 9001 certificaat, dat vrijdag 24 november officieel wordt uitgereikt, was daarom niet zo verschrikkelijk ingewikkeld voor Mulder Obdam, al moest er wel nogal wat tijd worden gestoken in bijvoorbeeld het fraaie kwaliteitshandboek.

Mijlpaal

Terugkijkend op de tijd dat hij de basis voor de organisatie legde zegt hij: “Je hebt zo van die poen in de geschiedenis van het bedrijf, die als het ware een mijlpaal zijn. Dat was bij ons bijvoorbeeld een po van 44 bejaardenflats in het begin van de jaren zeventig. Ik had de organisatie op moderne leest geschoeid compleet met uitvoerders, kostenbewaking en dergelijke, en we namen de voor ons flinke klus aan. Die liep voortreffelijk en het maakte indruk op de buitenwacht, zo van: Die Mulder kan wel iets presteren. Daarna zijn we grote poen gaan uitvoeren.” Dat waren onder meer poen in de sociale huursector en later ook in de premiekoopsector. “We bouwen vrij veel gecombineerde poen, waarbij een corporatie de huurwoningen en wij de koopwoningen voor ons rekening nemen. Onze projectontwikkeling is belangrijk om onze orderportefeuille op niveau te houden. Afgelopen week hebben we nog een prijsvraag gewonnen voor circa 50 woningen in Langedijk.” Mulder herinnert zich nog graag de 156 woningen, die het bedrijf zo’n twaalf jaar geleden in Hoorn bouwde. “Dat ging zo vlekkeloos, dat we er onmiddellijk daarna weer 274 mochten maken in een bouwstroom. Veertien maanden later stonden de woningen er.” Het is nu allemaal wat kleinschaliger geworden. “Sociale bouw is nog wel mogelijk, maar dan liefst in zo’n gecombineerd po en met een uitgekiend programma. We doen het nog steeds, want een van onze slogans is: ‘Geen uitdaging is ons te groot’, maar het is wel moeilijker geworden. We zullen ons ervan bewust moeten zijn dat er minder geld is. De tijd van de toeters en bellen is voorbij. Alleen de architecten die dat beseffen zullen woningen in de sociale sector ke ontwerpen. En een aannemer zal ook zijn kennis en vakmanschap moeten inbrengen om zo economisch mogelijk te bouwen. Wij maken al een serieuze raming op basis van schetsplannen om te bekijken of het po al dan niet voor ons uitvoerbaar is, zodat we op tijd ke zeggen: Dat is voor ons wel of niet haalbaar.”

Utiliteitssector

De utiliteitssector maakt een kleiner (20 procent), maar daarom niet onbelangrijk deel van de omzet uit. “Wij hebben ook op dit gebied onze sporen verdiend”, vindt de directie. “We hebben een grote verscheidenheid aan projecten gerealiseerd, waarbij we rekening moesten houden met meestal zeer specifieke wensen van de opdrachtgever.” Op het ogenblik bouwt Mulder Obdam in deze sector onder meer een bibliotheek in Alkmaar en een gemeentehuis van ongeveer – 12 miljoen in Langedijk.

Mulder en Vlaar noemen de pers-pectieven voor het bedrijf alleszins redelijk, al is het hard knokken om de continuiteit te waarborgen. “Deze organisatie is berekend op een omzet zo tussen de f. 50 en f. 60 miljoen, die moeten we dus halen. Ja, eigenlijk zouden wij met onze accommodatie nog wel door ke groeien en daar doen we dan ook ons best voor.” Mulder en Vlaar menen dat er nog genoeg mogelijkheden zijn om in de regio te bouwen. “En anders gaan we ons breder manifesteren, met andere woorden: dan gaan we wat verder weg. Het doet er niet veel toe of je drie kwartier of een uur naar een werk moet rijden. Ik ben met je eens dat de collega’s in andere regio’s bepaald niet op ons zitten te wachten. De concurrentie is dan ook zwaar, maar we rekenen op onze uitstraling van deskundigheid en kwaliteit. We willen niet alleen nu werk hebben maar ook over vijf jaar…”

Open huis

Op vrijdag 24 november houdt Mulder Obdam van 14.00 tot 18.00 uur open huis in het nieuwe gebouw aan de Handelskade in Obdam. Er wordt ook aandacht besteed aan het 60-jarig bestaan van het bedrijf. Voorts zal het ISO 9001 certificaat worden uitgereikt aan de leiding van het bedrijf dat in 1935 door Cornelis Mulder is opgericht. Hij had dertien kinderen, die zo snel mogelijk iets moesten gaan verdienen. Vandaar dat de huidige eigenaar Jan Mulder al op zijn veertiende jaar in de zaak kwam. Daar werkten al de broers Piet en Niek, die later met vader een firma vormden. Nadat Jan enkele jaren op een architectenbureau had gewerkt en weer terug was gekomen in de zaak nodigden zijn broers hem uit toen vader 65 jaar werd in de directie te komen. In 1988 stopten Piet en Niek om gezondheidsredenen met werken en in 1989 werd Jan officieel eigenaar van het aannemingsbedrijf. Bij Mulder Obdam werken nu 160 personeelsleden. Behalve een aannemingsmaatschappij heeft Mulder een timmerfabriek, die ook werken voor derden uitvoert.

De directie van Mulder Obdam bestaat uit algemeen directeur Jan Mulder, adjunct-directeur acquisitie en ontwikkeling Dick Vlaar, adjunct directeur uitvoering en produktie Cor Butter, en adjunct directeur calculatie en inkoop Harm Beers.

Directeur/eigenaar Jan. Mulder en adjunct-directeur Dick Vlaar voor het nieuwe gebouw van Mulder Obdam.

Henk de Weerd

Een tekening van het nieuwe gebouw van Mulder Obdam. In het complex zijn behalve het kantoor een timmerfabriek en afdelingen voor staalconstructie, prefab en materieelbeheer ondergebracht. De verwarming geschiedt door verbranding van het eigen afval. Er is daarvoor een opslagsilo van 400 m3 gebouwd.

De directie van Mulder Obdam besteedt veel aandacht aan goede arbeidsomstandigheden. Hier worden kozijnen inclusief beglazing aangevoerd en via een mobiele kraan met een speciaal ontwikkelde hijsbalk en contra-gewicht op hun plaats gebracht. De medewerkers behoeven niet te tillen.

Reageer op dit artikel