nieuws

Monumentenwacht: bestem extra geld voor onderhoud

bouwbreed Premium

Een substantieel deel van de f. 275 miljoen extra die het kabinet voor monumentenzorg heeft beschikbaar gesteld moet worden gereserveerd voor onderhoud.

Dit schrijft de Monumentenwacht Nederland aan de Vaste Kamercommissie voor OCW. Een restauratie is pas geslaagd te noemen als het onderhoud goed, dat wil zeggen preventief en planmatig, is geregeld, aldus de brief. Omdat de huidige onderhoudsbudgetten ontoereikend zijn, moet een substantieel deel van de beschikbaar gekomen extra impuls worden geoormerkt voor onderhoud, aldus de Monumentenwacht. “Zolang er meer en ruimere beloningsmogelijkheden zijn voor monumenteneigenaren die onderhoud uitstellen dan voor wie het preventief en planmatig uitvoert, kan vanuit cultuurbehoud niet gesproken worden van een adequate regeling.”

Een relatief bescheiden deel van het budget zou gebruikt moeten worden om in een databank alle gegevens op te slaan van de staat van onderhoud van de 11.000 monumenten die de Monumentenwacht periodiek inspecteert.

Reageer op dit artikel