nieuws

MKB Nederland wil meer tijdelijke contracten

bouwbreed Premium

MKB Nederland, de ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf, vindt dat er veel meer mogelijkheden moeten komen voor tijdelijke contracten voor werknemers. De werkgevers vinden het niet nodig om, zoals minister Melkert van sociale zaken wil, een maximale termijn voor de tijdelijke contracten wettelijk vast te leggen.

De werkgevers in het midden- en kleinbedrijf stellen dat de tijdelijke contracten tweemaal verlengd moeten ke worden, voordat er sprake is van een vaste aanstelling. Momenteel is er sprake van een vaste aanstelling als de werknemer na een tijdelijk contract van een jaar in dienst blijft. Melkert wil die termijn oprekken. Er is in dat verband een periode van 24 maanden genoemd.

MKB Nederland is tegen een wettelijk verbod om een tijdelijk contract tussentijds eenzijdig op te zeggen. Dat zou dus ke inhouden dat een werkgever bijvoorbeeld in een contract dat twee jaar loopt na een jaar de werknemer de laan uit stuurt. De werkgeversorganisatie is niet bang dat een dergelijk systeem tot willekeur en een rechteloze situatie voor de werknemers leidt. Bij ontbinding van een tijdelijk contract vindt namelijk nog toetsing door het arbeidsbureau plaats.

Reageer op dit artikel