nieuws

Minister mengt zich niet in conflict waterlaboranten

bouwbreed Premium

Minister Jorritsma is niet van plan zich te mengen in het conflict tussen werknemers en directie van het Waterloopkundig Laboratorium. In een mini-debatje in de Tweede Kamer, waarbij donderdag ongeveer negentig stakende en sympathiserende laboranten aanwezig waren, ging de minister niet in op het verzoek van de CDA-fractie om in te grijpen.

Het Waterloopkundig Laboratorium wil, om goedkoper te ke werken, de vestiging in Marknesse (Noordoostpolder) sluiten en alle activiteiten concentreren in Delft. Door de samenvoeging vervallen ruim veertig banen. In totaal werken ruim 400 mensen bij het laboratorium, momenteel nog gelijk verdeeld over Delft en Marknesse.

Het CDA-kamerlid Reitsma vindt dat de minister van verkeer en waterstaat zich moet bemoeien met de kwestie omdat naar zijn mening de continuiteit van het lab in gevaar is. Bij de verzelfstandiging van het Waterloopkundig Laboratorium in 1990 is afgesproken dat de minister die bevoegdheid heeft.

Hij wees op de slechte resultaten: dit jaar verwacht het lab een negatief bedrijfsresultaat van 5 miljoen gulden. Volgens de directie draait de onderzoeksinstelling na de concentratie echter weer quitte. Het laboratorium heeft geen winstoogmerk.

Steun voor directie

Jorritsma peinst er niet over om van haar bevoegdheden gebruik te maken. Zij steunt het reorganisatieplan van de directie, waar de concentratie in Delft deel van uitmaakt. “Het enige dat ik nu zou ke doen is de leden van de raad van toezicht ontslaan en vervangen door nieuwe. Daar is geen enkele reden voor”, aldus de minister. De woordvoerders van VVD, D66 en PvdA steunen haar in die mening.

De stakende laboranten in de publieke tribune toonden zich teleurgesteld. “De minister ontloopt haar verantwoordelijkheid”, aldus bestuurder H. Moerman van de AbvaKabo. De bonden gaan volgende week met hun leden overleggen en zetten de acties vrijwel zeker door. Ze eisen dat er een deel van het werk in de Noordoostpolder achterblijft. Volgens de directie kost zo’n vestiging van ongeveer tachtig mensen jaarlijks 1,5 miljoen gulden extra.

Reageer op dit artikel