nieuws

Minder leerlingen in gww-sector

bouwbreed Premium

De instroom van leerlingen in het leerlingwezen in de sector grond-, weg- en waterbouw is in het schooljaar 1994-95 afgenomen in vergelijking met het jaar ervoor. In 1993-94 kwamen er 996 leerlingen bij en vorig jaar waren dit er 958. De terugloop is in belangrijke mate te wijten aan een gebrek aan leerplaatsen.

Dit blijkt uit het jaarverslag 1994-95 van de Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw te Gouda dat onlangs verscheen. “Om dit probleem in de toekomst zo goed mogelijk te ondervangen, is in de regio’s gestart met de voorbereiding van een fijnmazig acquisitieplan om leerplaatsen en leerlingen te werven”, aldus het jaarverslag.

De cijfers gelden voor de regio’s waarin de SBW sinds vorig jaar actief is. Over het geheel genomen is het aantal leerlingen dat via de stichting een opleiding volgt gestegen van 5747 inschrijvers in 1993 tot 6157 in 1994. Uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid blijkt dat het personeel in de gww-sector doorgaans in de praktijk wordt opgeleid. “Dat brengt de SBW in een bijzondere positie, als landelijk opleidingsorgaan voor de gww-sector”, aldus het jaarverslag.

De Go Infra campagne die er op is gericht kinderen te interesseren voor een beroep in de grond-, weg- en waterbouw is een succes. Inmiddels hebben 5500 kinderen via gastdocenten. ‘Go Infra ambassadeurs’ kennis gemaakt met het werk in de sector.

Reageer op dit artikel