nieuws

Miljoenenopdracht voor Kiggen Afvaltechniek BV

bouwbreed

De NV Afvalsturing Brabant heeft bij Kiggen Afvaltechniek BV te Maarheeze 125 perscontainers voor restafval 38 zogeheten ‘open toppers’ voor transport van gft-afval besteld. Met de opdracht is een totaalbedrag gemoeid van ongeveer f. 4,5 miljoen. Met de containers richt de afvalsturing Brabant een aantal overslagstations voor huishoudelijk en bedrijfsafval in.

De containers zijn voorbode van een containerpool, waarvoor het landelijk Afval Overleg Orgaan het initiatief heeft genomen en die naar verwachting enkele duizenden perscontainers zal gaan omvatten. Als gevolg van het landelijk stortverbod voor nuttig herbruikbaar of brandbaar afval, dat per 1 januari a.s. ingaat, zullen grote, deels interprovinciale, afvalstromen ontstaan naar afvalverbrandingsinstallaties (avi’s) en composteerinrichtingen.

Het landelijk logistieke netwerk heeft ten doel deze transporten op een efficiente wijze te laten plaatsvinden. De containerpool zal door de provincies of door provinciale sturingsorganisaties worden geexploiteerd. Met de ondertekening van een intentie-overeenkomst tussen Kiggen en de Afvalsturing Brabant werd vorige week in Tilburg de aftrap voor de landelijke containerpool gegeven.

Containers

Kiggen heeft de leveringsopdracht verworven in competitie met een aantal grote buitenlandse ondernemingen na een open aanbesteding volgens de Europese richtlijnen. De door Kiggen zelf ontworpen perscontainers worden volgens ISO-maatstaven geconstrueerd, hebben een lengte van 20 voet, een inhoud van 28 kubieke meter en een vervoerscapaciteit van 12 tot 18 ton.

De containers zijn multifunctioneel uitgerust met ketting, kabel en haakarm waardoor zij geschikt zijn voor elk vervoerssysteem, zowel over water, rail als weg. De ‘open toppers’ zijn verder voorzien van een stankvrije afdichting.

Reageer op dit artikel