nieuws

Mer-rapportage Zandmaaspo

bouwbreed

Rijkswaterstaat Directie Limburg heeft aan een combinatie van drie adviesbureaus opdracht gegeven tot het opstellen van een mer-rapport voor de zogenaamde Zandmaas tussen Linne en Hedel. Penvoerder van de combinatie is het Adviesbureau Iwaco voor Milieu en Water in Maastricht. Adviesbureau Ceso voor Milieu in Meerssen en het Waterbouwkundig Laboratorium zijn de twee andere companen.

De mer moet uiterlijk 1 januari 1997 gereed zijn. Het Zandmaas-po betreft het uitdiepen van de Maas in combinatie met natuurontwikkeling om hoogwaterstanden tegen te gaan. Op het po is de Tracewet van toepassing.

Door Iwaco cs worden het grondwater, de gesteldheid van de bodem van het winter- en zomerbed van de rivier, de gevolgen van het uitdiepen voor de dieren en het totale eco-systeem onderzocht. Ook de invloed op het landschap, de cultuurhistorische elementen en archeologische waardevolle gebieden worden onder de loep genomen en in kaart gebracht.

Reageer op dit artikel