nieuws

Meer geld voor monumentenzorg

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Nuis van cultuur verwacht dat hij eind deze maand enkele honderden miljoenen guldens extra beschikbaar krijgt voor de monumentenzorg. Hij zei dat in de Tweede Kamer bij de behandeling van de begroting van OCW.

Een definitief besluit daarover neemt het kabinet bij de vaststelling van de Najaarsnota.

Eerder is in het kabinet afgesproken dat de monumentenzorg voorrang krijgt als er meevallers in de rijksuitgaven te besteden zijn. De omvang daarvan wordt eind november vastgesteld.

De bewindsman heeft eerder een bedrag van 200 a 300 miljoen gulden genoemd. Daarmee zou een deel van de achterstand in de monumentenzorg ke worden ingelopen. Onder het vorige kabinet is becijferd dat er tien jaar lang f. 140 miljoen per jaar nodig is om die achterstand volledig ongedaan te maken.

Reageer op dit artikel