nieuws

Limburg werkt aan nota voor pdv- en gdv-beleid

bouwbreed

De provincie Limburg werkt momenteel aan een beleidsnota inzake perifere en grootschalige detailhandelvestigingen (pdv’s en gdv’s). Dat kondigen gedeputeerde staten aan in de beantwoording van vragen van het CDA over plannen voor de bouw van een nieuw stadion voor voetbalclub Roda JC, in combinatie met een pdv-po. De nota komt rond de jaarwisseling in procedure.

In het rijksbeleid worden provincies en gemeenten verzocht locaties aan te wijzen voor de concentratie van een aantal perifeer toegestane branches: grootschalige bouwmarkten, woninginrichting, tuincentra etc. In Limburg wordt aan een beleid daaromtrent hard gewerkt. In september dit jaar heeft een laatste gespreksronde plaatsgevonden tussen provincie, gemeenten, koepelorganisaties uit het bedrijfsleven, rijk en universiteiten. In december zal de concept-beleidsnota worden gepresenteerd.

Stadionbouw

Onderdeel van de nota is het aangeven van een gdv-locatie in het stedelijk knooppunt Maastricht/Heerlen. Daarnaar wordt momenteel onderzoek gedaan.

In hoeverre de bouw van een geheel nieuw voetbalstadion voor Roda JC daarbij een rol speelt, kan nog niet worden beantwoord. Want GS hebben geen formeel verzoek ontvangen van de gemeenten Heerlen en Kerkrade. Zodra dat binnen is zullen zij zich beraden over de locatie, waar het stadion samen met een pdv-po zou moeten worden gerealiseerd.

Vooralsnog moeten GS het stellen met informatie uit de media. Ze wijzen er al wel op dat een koppeling tussen stadion en pdv-po uitsluitend gelegd is door de gemeente Kerkrade “en niet door ons”.

Die gemeente wil een nieuw stadion bouwen in het gebied Beitel-Locht. Om dat financieel rond te krijgen, wil de gemeente 20.000 vierkante meter detailhandel aan het po toevoegen. Maar er circuleren ook alternatieve locaties: Crama en Heerlerbaan.

Vooralsnog weigeren GS een standpunt in te nemen over welke locatie het meest geschikt is voor stadionbouw en detailhandelvestigingen. Ze willen eerst de provinciale beleidsnota afwachten. Bovendien ontbreekt volgens hen “enig inzicht in de achtergronden en mogelijke alternatieven van het Roda-bestuur”.

Reageer op dit artikel