nieuws

Ketels voldoen aan milieu-eisen voor de volgende eeuw

bouwbreed Premium

De handelsmaatschappij CHV heeft zijn Buderus-ketelassortiment uitgebreid met een aantal atmosferische VR- en HR-ketels. Daarmee is het bedrijf in staat de energiebehoefte te dekken van 19 tot en met 1466kW. De toegevoerde ketels betreffen de GK 224 VR en HR, de GK 324 VR en HR alsmede de GKD 324 VR en HR. Ze zijn te leveren met een thermo-elektrische waakvlam- en ionisatiebeveiliging, alsmede een elektrische ontsteking. Volgens CHV te Meppel voldoen de ketels reeds aan de milieu-eisen van het jaar 2000. Dat betreft dan de uitstoot van CO2 (kooldioxyde) en de NOx(stikstofoxyden).

Het waterzijdig rendement van de VR-ketels bedraagt 92% op onderwaarde. Voor de HR-ketels ligt dit rendement op 105%. “Op de bovenwaarde is het rendement 10% lager”, aldus een medewerker van CHV. “Binnen afzienbare tijd wordt het gebruikelijk uitsluitend het rendement op onderwaarde aan te geven.” Onder de onderwaarde wordt de maximale verbrandingswaarde van de fossiele brandstof verstaan. Deze is bepaald bij een benuttingspercentage van 30% van de ketel en een gemiddelde ketelwatertemperatuur van 45 gr. C.

Met het brandertype dat in de GK 224 en 324 wordt gebruikt worden NOx-emissie waarden bereikt van 25mg/kWh. De nieuwe ketelserie is dan ook voorzien van het CE-keurmerk en de kwaliteitscertificaten Gaskeur, Gaskeur Schonere Verbranding en Gaskeur HR voor de hoog rendementsketels. De GK 224 en 324 zijn te leveren in capaciteiten van 41 tot 138 kW. De GK 324 is tevens te leveren in een GKD-uitvoering waardoor het totale vermogen 276kW bedraagt. Twee ketels zijn in dat geval ruggelings tegen elkaar geplaatst en zijn aan de zijde van de verbranding voorzien van een speciaal geconstrueerd broekstuk, waardoor cascadeschakeling van de ketels mogelijk is.

Reageer op dit artikel