nieuws

Kamer wil spoor verdiept aanleggen bij Abcoude

bouwbreed Premium

De Tweede Kamer heeft grote moeite met de uitvoering van de voorgenomen spoorverdubbeling bij Abcoude op maaiveld. De oplossing van minister Jorritsma, extra sporen bovengronds met geluidschermen, gaat volgens de fracties te veel ten koste van het leefmilieu.

Dat bleek in een overleg van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat met de minister over de Corridorstudie Amsterdam-Utrecht.

In deze studie stelt Jorritsma voor om ruim f. 2 miljard te investeren in verbetering van weg en spoor tussen Utrecht en Amsterdam. Voorzien wordt onder meer in een verdubbeling van het spoor tussen beide steden, en verbreding van de rijksweg A2 met twee maal een rijstrook.

Met de investeringen wil Jorritsma de files op de A2 zo veel mogelijk verminderen. Zeker door de uitbreiding van Schiphol en de voorgenomen bouw van tienduizenden woningen (Amsterdam Nieuw-Oost en Leidsche Rijn) biedt het huidige spoor- en wegennet op termijn onvoldoende capaciteit.

Recent bracht een aantal leden van de Kamercommissie een bezoek aan het gebied. De gemeente Abcoude greep die gelegenheid aan om laten zien wat voor schade aanleg van de sporen op maaiveld aanricht in het landschappelijk waardevolle gebied in het stroomgebied van het riviertje het Gein.

De Kamer, zo bleek in het overleg, heeft zich hierdoor laten overtuigen. Zij voelt nu meer voor een verdiepte aanleg, hoewel deze keuze f. 175 miljoen extra kost. Het is nog onduidelijk waar de financien vandaan moeten worden gehaald. Voor minister Jorritsma staat vast dat haar begroting daarvoor geen ruimte biedt. De Kamer stelt de kwestie later dit jaar nog aan de orde.

In het overleg werd ook duidelijk dat de PvdA en D66 hun bezwaren tegen verbreding van de A2 hebben laten vallen. Tijdens het werkbezoek aan de corridor uitten beide regeringsfracties nog kritiek op de verbreding. Dat leidde tot grote commotie in de regio, waar bedrijven en overheden juist groot voorstander zijn van spoedige verbreding van de rijksweg.

Ergernis

De mildere opstelling van PvdA en D66 wekte vooral ergernis bij CDA en GroenLinks. Reitsma (CDA) kon niet anders dan concluderen dat de aanvankelijk zeer kritische houding van PvdA en D66 is verdwenen om rust in de coalitie te houden. De derde coalitiepartner VVD, de partij van Jorritsma, steunt het kabinet.

Zowel D66 als PvdA maakt overigens nog wel een voorbehoud bij hun steun. Van Heemst wil dat de verdubbeling van het spoor eerder tot stand komt dan de verbreding van de A2. Die toezegging kreeg hij van Jorritsma: het spoor in 2003, de weg in 2007. Versnel (D66) was “niet gelukkig” met het extra asfalt. Maar omdat de aanleg van de Utrechtse woningbouwlocatie Leidsche Rijn afhankelijk is van een bredere A2, zal haar fractie niet dwarsliggen.

Reageer op dit artikel