nieuws

Kamer akkoord met extra eisen aan corporaties

bouwbreed Premium

Corporaties mogen geen woningen duurder dan f. 238.000 meer bouwen, en moeten voortaan verantwoording afleggen over de geleverde prestaties op het gebied van investeringen voor de doelgroep en de besteding van bedrijfsreserves.

Dat zijn de twee extra aanscherpingen van het Besluit Beheer Sociale Huursector, waar de Tweede Kamer gisteren mee heeft ingestemd. Beide waren opgenomen in moties van D66-er Jeekel, de laatste was mede-ondertekend door PvdA-Kamerlid Duivesteijn.

De aanscherpingen komen bovenop de reeks bijstellingen die staatssecretaris Tommel in zijn zogeheten juni-brief al heeft aangekondigd, en waarmee de Kamer al eerder akkoord ging. Daar valt ook de beleidsbrief onder, die corporaties voortaan verplicht moeten opstellen voor hun toekomstige plannen en activiteiten. Een motie van het CDA, waarin werd gevraagd af te zien van de beleidsbrief, haalde het niet.

Reageer op dit artikel