nieuws

Justitie: geen vervolgingen in smeergeld-affaire WBL

bouwbreed Premium

De declaraties die burgemeester A. van Goethem van de gemeente Beek indiende bij de Stichting Woningbeheer Limburg in Geleen en de voorganger hiervan, Huurders Belangen Limburg, voor bestuurs- en advieswerk, zijn voor Justitie in Maastricht geen aanleiding tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek. Ook oud-wethouder W. Schepers van Geleen komt met de schrik vrij.

Volgens een rapport van de recherche van VROM zou Van Goethem in de periode dat hij bestuurslid en adviseur van WBL was f. 35.000 teveel hebben gedeclareerd en een onterechte BTW-constructie hebben toegepast.

Schepers zou zich verrijkt hebben met f. 30.000 smeergeld en gebruiks – en luxe goederen. Die kreeg hij van aannemersbedrijf Marcel Muyres in Sittard. Muyres bouwde het kantoor van WBL waarvan de bouwkosten f. 2 miljoen te hoog waren. Het verzoek tot het instellen van dit onderzoek werd gedaan door Staatssecretaris Tommel van VROM.

Volgens een woordvoerder van VROM heeft de staatssecretaris, aan de hand van de bevindingen van zijn rechterchedienst zijn collega van Justitie verzocht het Openbaar Ministerie in Maastricht in te schakelen. “We nemen aan dat het Openbaar Ministerie de zaak goed onderzocht heeft. Voor ons is dan de zaak afgedaan.”

Echter niet voor oud-wethouder Schepers. Zijn advocaat gaat een schadeclaim indienen omdat zijn client ‘ernstig onrecht is ongedaan’ door de berichten die in de pers zijn verschenen.

Burgemeester van Goethem zegt dat het rapport, dat een vertrouwelijk karakter had, ten onrechte in de handen van een journalist is gekomen, hetgeen geleid heeft tot een reeks van negatieve publicaties. “Het op grond van geruchten verzoeken om een orienterend strafrechterlijk onderzoek, is naar mijn mening onaanvaardbaar. Het stemt tot tevredenheid dat de Minister van Justitie en het Openbaar Ministerie thans gesproken hebben, waardoor ik mag veronderstellen dat verdere verdachtmakingen achterwege blijven”, aldus Van Goethem.

Bij bouwbedrijf M en M Bouw in Sittard (voorheen Marcel Muyres Sittard Bouw) kon geen commentaar gegeven worden omdat de directie met vakantie is.

Reageer op dit artikel