nieuws

Italie heeft verzekering tegen overstromingen

bouwbreed Premium

Een verzekering tegen overstromingen behoort binnenkort tot de mogelijkheden in Toscane en Umbrie. Evenals in Zuid-Limburg met de Maas, kampen vooral de omwonenden van de Arno met terugkerende overstromingen. Binnenkort is het mogelijk voor zowel particulieren als bedrijven in de genoemde aandachtsgebieden een verzekering af te sluiten, die tegelijk schadedekkend is voor andere natuurrampen. Op zich een doekje voor het bloeden, want voorlopig zit Florence nog steeds te wachten op de financiele middelen om het overstromingsprobleem van de Arno preventief aan te pakken.

Het verzekeringsvoorstel is de afgelopen week meegedeeld door de minister van Openbare Werken, Paolo Baratta. Deze verantwoordt de regeling als een herdenking van de grootste overstroming deze eeuw in Florence (4 november 1966). In het verzekeringsplan nemen de maatschappijen 60 procent van het risico, de staat draagt de overige 40 procent via een stichting. De plaatselijke burgemeesters zijn verantwoordelijk voor controle van aanvragen en schadevergoedingen.

Indien Italiaanse verzekeringsmaatschappijen te weinig medewerking verlenen, zijn buitenlandse firma’s welkom om met voorstellen op het regeringsvoorstel in te tekenen, dit in het kader van de vrije Europese markt.

In Toscane klinken al diverse protesten in verband met de financiering. De regering denkt er over om een deel van de verzekering verplicht te stellen, bij voorbeeld via een verhoging van de autoverzekering en/of de brandverzekeringen.

Met het verzekeringsplan volgt Italie Frankrijk in de voetsporen, dat na diverse catastrofen een soortgelijk verzekeringssysteem voor gedupeerden heeft opgezet. In Italie is het po gepresenteerd als een unieke samenwerking van de ministeries van Openbare Werken, Milieu, Cultuur, en Landbouw. De regering heeft namelijk bij recente waterschades rond de Arno geconstateerd, dat er te weinig staatsmiddelen zijn om gedupeerden financieel bij te springen. De afgelopen tien jaar bedroeg de schade – 1,4 miljard, waar de staat slechts 400 miljoen als tegemoetkoming tegenover kon stellen.

Kunstschatten

Een belangrijk initiatiefnemer van het verzekeringsplan is de secretaris generaal van het waterschap de Arno prof. Raffaello Nardi, die elk jaar rond deze tijd wordt geconfronteerd met vreselijk veel overstromingen, dietweederde van Toscane bedreigen wordt en waarbij tevens vele kunstschatten van Pisa en Florence in gevaar komen. In geval van aanhoudende neerslag zou de schade langs de oevers van de Arno vele malen groter zijn dan 29 jaar geleden, toen het gebied rond Florence onderliep met ruim 4000 m3 per seconde. In de tussenliggende jaren is de industrialisering drastisch toegenomen en daarmee de ontginning. De hoeveelheid inwoners groeide en de handel heeft veel duurdere produkten in huis dan destijds. Om die reden ziet Nardi het verzekeringssysteem als een noodverband. Veel belangrijker acht hij zijn voorstel om het bekken van de Arno veilig te stellen, waarbij onder andere de dijken bij de zwakste punten, Se Levane en La Penna, drastisch verhoogd moeten worden. Bovendien liggen er op Nardi’s bureau pannen om meerdere expansieplaatsen langs de rivier te creeren, waar de Arno het water tijdens overstromingen net als bij onze uiterwaarden tijdelijk voor een belangrijk deel kwijt kan.

De totale aanpak van het bekken van de Arno gaat zeker tien jaar duren en moet minstens f. 2,4 miljard kosten. Realisatie hiervan kan alleen met de komst van een speciale wet voor Florence, zoals die al jaren voor Venetie bestaat. Over een speciaal budget voor Florence wordt door de regering in Rome al jaren gedebatteerd zonder dat er iets besloten wordt. Dat debat heeft de lokale overheid van Florence telkens aangehaald om de verantwoordelijkheid voor overstromingsproblemen te verwijzen naar de regering. Maar onder druk van de gedupeerde bevolking en bedrijven heeft Florence al meerdere jaren het heft in eigen handen genomen. En het ziet er naar uit dat er nu eindelijk iets gaat gebeuren, al is dat in eerste instantie het verzekeringsgedeelte en gaat het nog niet om de preventieve maatregelen waar prof. Nardi op zit te wachten.

Belastingwet

Onafhankelijk van de Arnoproblematiek, maar markant genoeg in dezelfde dagen, is vanuit Rome aangekondigd dat de regering bezig is met een nieuwe belastingwet voor natuurrampen. Volgens de ondersecretaris van de Burgerbescherming, Franco Barberi ligt de aanleiding tot deze belastingheffing direct bij de overstromingen rond Alessandria het afgelopen jaar. De calamiteiten-belasting gaat deel uitmaken van de onroerend goed-belasting. Iedere bezitter/bewoner van een huis of bedrijf moet dertig gulden per jaar bijdragen op elke honderdduizend gulden onroerend-goed-waarde. Met dit budget hoopt men de grootste schade veroorzaakt door noodweer, lawines, overstromingen en vulkaanuitbarstingen te dekken. Voor het eind van dit jaar moet het definitieve belastingsvoorstel op tafel liggen.

Reageer op dit artikel