nieuws

Investeringen in de TGV brengen Franse spoorwegen aan afgrond

bouwbreed Premium

Frankrijk overweegt de uitbreiding van het TGV-net te beperken. Mede daardoor wil het land de hoge staatsschuld verminderen. De maatregel komt ook de balans van de Franse spoorwegen ten goede. In het lopende financiele jaar loopt het verlies van dit bedrijf met ruim f. 1,2 miljard op tot ongeveer f. 3,6 miljard. De schuld van de spoorwegen rijst daarmee tot zo’n f. 52 miljard. Zou de onderneming de TGV-werken niet hebben gefinancierd dan had ze winstcijfers ke noteren.

Frankrijk beschikt sinds 1983 over 1200 kilometer spoorbaan voor de TGV. De SNCF laat daarop meer dan 300 hogesnelheidstreinen rijden. In 1994 leverde de TGV ruim de helft van de omzet. Mede door het succes van dit verkeersmiddel dingen vele regio’s naar een aansluiting op dit net. Per project gaven de spoorwegen tot op heden gemiddeld f. 7,5 miljard uit. In voorbereiding bevinden zich onder meer een TGV-lijn tussen Lyon en Turijn en tussen Macon en Geneve. In uitvoering is momenteel alleen de lijn tussen Valence en Marseille die in 1999 in gebruik komt. Volgens het plan zou binnen afzienbare tijd ook de bouw beginnen van de TGV-lijn tussen Parijs en Straatsburg. De financiering van dit werk levert vooralsnog problemen op.

Prijzenslag

Een speciale onderzoekscommissie moet nagaan of een verdere uitbreiding van het TGV-net haalbaar is of dat de voortgang van de werken moet worden ingeperkt.

Het bijbehorende rapport komt naar verwacht in het eerste kwartaal van 1996 vrij. Tot dan houden regering en spoorwegen vast aan de oorspronkelijk voorgenomen gang van zaken. De looptijd van deze plannen duurt tot en met 2000. De regering onderzoekt intussen ook op welke manier de staat een deel van de schuld van de SNCF kan overnemen. De spoorwegen hopen dat de staat de schuldenlast met minstens f. 30 miljard vermindert. Wanneer dat inderdaad gebeurt verplicht het staatsbedrijf zich de omzet in de komende vier jaar te verveelvoudigen en het rendement te vergroten.

Om aan deze voorwaarden te ke voldoen stellen de spoorwegen voor het verkeer te sluiten op verliesgevende trajecten. Die beslaan bij elkaar ruim 6000 kilometer. In het verlengde daarvan ligt een niet onaanzienlijke ontslagronde. Naar verwacht zal die zeker niet de laatste zijn sinds de prijzen voor het luchtvervoer mede door verdergaande deregulering van het vliegverkeer aanmerkelijk dalen.

Eerder verloren de spoorwegen forse inkomsten uit het vrachtvervoer aan het wegtransport. De TGV-verbindingen lijden echter niet onder deze prijzenslag en boeken nog steeds een vergroting van het marktaandeel. Een uitbreidingsbeperking staat dan voor de spoorwegen gelijk aan een afnemende concurrentiekracht.

Reageer op dit artikel