nieuws

Ingenieursbureau Zuid-Holland staat volgend jaar april op eigen benen

bouwbreed Premium

De privatisering van het ingenieursbureau van de Provincie Zuid-Holland is op een oor na geveld. Eind vorige week stemden achtereenvolgens Gedeputeerde Staten en de statencommissie voor het buiten de provinciale organisatie plaatsen per 1 april 1996. Half december praten provinciale staten nog over de verzelfstandiging.

De privatisering van NV Ingenieursbureau Zuid-Holland, de nieuwe naam van het adviesbedrijf, vindt ruim vier maanden later plaats dan de oorspronkelijke datum. “We moesten eerst kijken of in het licht van de Europese richtlijn opdrachten voor vijf jaar konden worden gegarandeerd. Het blijkt daarmee te botsen,” geeft de woordvoerder van Zuid-Holland als argument voor de vertraging. “Voor kleine opdrachten verandert er niets en voor de grote opdrachten nemen we de richtlijn in acht.

In ieder geval blijft er voldoende basis over om het bureau te privatiseren.” De aandelen blijven minimaal vijf jaar in bezit van de provincie Zuid-Holland. Tussen het vijfde en tiende jaar ke de directie en personeel zich loskopen.

Concurrent Tauw in Deventer krijgt ter versterking van de basis de participatiemaatschappij Wadinko als aandeelhouder. Wadinko, dat wordt gevuld met het dividend van Wavin en verbonden is aan het Waterleidingbedrijf Overijssel, neemt een belang van 10 procent. In de toekomst zal dit percentage verder worden uitgebreid.

Reageer op dit artikel