nieuws

Ingenieur promoveert op luchtreiniger

bouwbreed Premium

De promovendus ingenieur Jelle Nijdam van de Technische Universiteit te Eindhoven heeft een sterk verbeterde luchtreiniger ontworpen, waarvan inmiddels al een aantal in bedrijf is gesteld. De luchtreiniging geschiedt via ‘gepakt bed generatoren’.

“Het bijzonder van het po is niet alleen de uitstekende presentatie van Nijdam, maar ook dat de onderzoeksaanvraag afkomstig is uit het midden- en kleinbedrijf (MKB)”, aldus de begeleider dr. Cees van der Geld. “Het is een schoolvoorbeeld van hoe de Technische Universiteit van Eindhoven een bijdrage kan leveren aan de milieutechniek. Het betreft een verbetering van een Zweeds-luchtreinigingssysteem. Met hulp van Novem is er een promotie-opdracht van gemaakt. Van der Geld vond Nijdam die net klaar was met zijn ingenieursstudie daarvoor de aangewezen persoon. Deze is in 1991 met de opdracht begonnen. De opdracht was het apparaat te bestuderen en te verbeteren.

Keramische deeltjes

In het apparaat wordt de met koolwaterstoffen verontreinigde lucht door een bed met keramische deeltjes gevoerd. Dit bed heeft een temperatuur van 1000 gr. C. De schadelijke koolwaterstoffen worden daardoor omgezet in water en CO2. De richting van de luchtstroom in het apparaat wordt door middel van een kleppenstelsel om de 45 seconden gewisseld. De aldus gereinigde lucht wordt daarna met slechts een geringe temperatuurverhoging naar buiten afgevoerd.

Compactere ketel

De hitte blijft voornamelijk in het apparaat zodat er betrekkelijk weinig energie wordt verbruikt en het energieverlies gering is. Bij voldoende koolwaterstoftoevoer blijft de zaak keurig op temperatuur.

De promovendus heeft kans gezien aanzienlijke verbeteringen aan het toestel uit te voeren. Hij is erin geslaagd het energieverbruik naar beneden te dringen door onder andere een betere isolatie toe te passen.

Door allerlei energiebesparende maatregelen te nemen resulteerde dit in een compactere ketel. Hij heeft wat aan het bed veranderd.

Vervolgens heeft hij heeft het bed na veel berekeningen vervangen door keramische deeltjes met een veel kleinere luchtweerstand dan voorheen. De keramische deeltjes heeft hij de vorm van een ‘zadel’ gegeven, waardoor de luchtweerstand aanzienlijk minder is geworden. De luchtweerstand is daardoor driemaal zo klein geworden, dan van de voorgaande deeltjes. Daardoor kon het apparaat ook driemaal kleiner worden. Het is duidelijk dat dit eveneens zijn gunstige gevolgen heeft voor het energieverbruik, dat hierdoor behoorlijk is verminderd.

Afdichting kleppen

Voorts heeft hij de afdichting van de kleppen verbeterd, waardoor nu 95% van de ingevoerde verontreinigde lucht wordt gezuiverd. De elektrische verwarmer in het Zweedse apparaat heeft Nijdam vervangen door een gasverwarmer. Dat heeft bovendien tot gevolg dat de opwarmingssnelheid wordt teruggebracht van een paar dagen tot slechts acht uur.

Proefopstelling

Een proefopstelling is in 1992 in een grote drukkerij in Oss geplaatst, waar de testresultaten op zijn gevolgd. Er moest daar 7000m3 verontreinigde lucht per uur worden behandeld. Een drukkerij produceert heel vuile lucht, door het gebruik van inkten. De toenmalig in gebruik zijnde thermische naverbrander had een gasverbruik van 60m3 per uur. Het toestel van Nijdam verbruikt slechts 10m3 per uur. Daarmee wordt in Oss een verbruik aan aardgas bespaard van ongeveer 300.000 m3 op jaarbasis.

Uiteindelijk is van het oorspronkelijke ontwerp maar weinig overgebleven. “Jelle Nijdam heeft er een compleet nieuw ontwerp van gemaakt, aldus Van der Geld. Inmiddels is bij Unidek BV te Gemert een vergrote versie van het apparaat geplaatst. Deze heeft een tienvoudige capaciteit, namelijk van 70000 m3 lucht per uur. Doctor ingenieur J.L. Nijdam is sinds augustus in dienst van ingenieursbureau Doomernik BV te Oss. Hij houdt zich bezig met het adviseren over milieutechniek en energiebesparen in brede zin.

Afhankelijk van de hoeveelheden lucht die moeten worden gereinigd varieert de grootte van de ketel.

Reageer op dit artikel