nieuws

Informatiemiddag over vier Europese onderzoekspoen

bouwbreed Premium

Op 29 november houdt Taylor Woodrow Construction Holdings Ltd een informatiemiddag te Brussel over de toepassing van ‘concurrent engineering’ bij grootschalige poen. Er worden vier Europese onderzoekspoen gepresenteerd, namelijk Atlas, Cimsteel, Combi en Combine. Atlas betreft het op grote schaal opslaan van gegevens over bouwprodukten en bouwprocessen, Cimsteel gaat over de produktie van staalconstructies met hulp van de computer, Combi is gericht op de ontwikkeling van een objectgeorienteerd bouwmodel en Combine betreft de uitwisseling van gegevens tussen verschillende computerprogramma’s die in de bouw worden gebruikt.

De middag wordt ingeleid door J. Maat van HBG te Rijswijk. De sprekers zijn afkomstig uit Nederland, Groot-Brittannie, Frankrijk en Duitsland.

Informatie is te verkrijgen bij C. Thorp van Taylor Woodrow Construction Holdings Ltd, telefoon 00 44 181 575 4864.

Reageer op dit artikel