nieuws

Impuls van f. 1 miljard investeringen en 5000 mensjaren werk Monumentenzorg krijgt f. 275 miljoen extra

bouwbreed Premium

De f. 275 miljoen die het kabinet extra aan de monumentenzorg gaat besteden, zal tot een investeringsimpuls van f. 1 miljard leiden. Dat levert zo’n vijfduizend mensjaren werk op, aldus staatssecretaris A. Nuis van cultuur.

Nuis beschouwt het besluit dat het kabinet vorige week vrijdag nam om f. 275 miljoen extra te besteden aan monumentenzorg als zijn belangrijkste politieke succes tot nu toe. Hij is vooral blij “dat er iets is omgebogen”. In de afgelopen jaren is er steeds minder rijksgeld beschikbaar geweest voor de monumentenzorg. Nu is er sprake van een keerpunt.

Het besluit is conform de toezegging die Nuis al in mei dit jaar uitsprak op een protestmanifestatie van het Nationaal Contact Monumenten. Als het Rijk dit jaar meer inkomsten zou hebben dan begroot, dan zou daarvan een bedrag van tussen de f. 200 en f. 300 miljoen beschikbaar komen voor monumentenzorg.

Van de nu toegezegde f. 275 miljoen extra wil Nuis van 1997 tot en met 2000 jaarlijks een bedrag van tussen de f. 50 en f. 60 miljoen gulden beschikbaar stellen bovenop de al begrote f. 85 miljoen per jaar. Omdat dat geld ook investeringen van gemeenten en particulieren zal bevorderen verwacht Nuis dat de achterstand in onderhoud en restauratie in 2000 met f. 1 miljard zal zijn verminderd. Die achterstand is in totaal op een kleine f. 4 miljard geraamd.

De f. 275 miljoen zullen via het Nationaal Restauratiefonds beschikbaar worden gesteld. Het NRF verstrekt niet alleen subsidies, maar kan voor de restauratiewerkzaamheden die niet worden gesubsidieerd ook gunstige leningen verstrekken. Al gaat het subsidiepercentage met 10 procent omlaag, door de combinatie met minder dure leningen maakt dat voor de particuliere bezitter van een monument geen verschil.

Regeling via gemeenten

Met de gemeenten wordt een nieuwe regeling voor de verdeling van de gelden afgesproken. De bewindsman denkt daar komend jaar voor nodig te hebben. Wel wil hij vooruitlopende op die regeling in 1996 al een aantal “krepeergevallen” aanpakken. Hij noemde onder andere de katholieke kerk in Hulst, de Grote Kerk in Breda en het stadhuis van Gouda.

De nieuwe regeling voor verdeling van de gelden over de gemeenten zal volgens Nuis veel effectiever zijn dan de huidige. Nu komt het voor dat een gemeente die haar zaakjes al goed op orde heeft naar verhouding teveel geld krijgt. Volgens de nieuwe regeling zullen gemeenten meerjarenprogramma’s moeten maken waaruit precies blijkt welke achterstanden er bestaan, en die onderling goed vergelijkbaar zijn.

Met zijn aanpak borduurt Nuis voort op het Strategisch Plan Monumentenzorg, dat onder het vorige kabinet het licht zag. Volgens dat plan was er tien jaar lang ruim f. 140 miljoen nodig om de achterstanden in de monumentenzorg in te lopen.

Restauratiefonds

Voorzitter mr. P. van Vollenhoven van het Nationaal Restauratiefonds is zeer blij met het kabinetsbesluit. Het kabinet heeft, volgens hem, de monumentenzorg voorlopig gered. Er kan nu een serieus begin worden gemaakt met het inlopen van de restauratie-achterstanden, aldus mr. Van Vollenhoven.

Zijn fonds heeft volgens hem aangetoond dat van elke subsidiegulden voor de monumentenzorg f. 1,08 via belastingen en premies terugvloeit naar de schatkist, gezien de investeringsimpuls die er van de subsidie uitgaat.

Reageer op dit artikel