nieuws

Illegale verwerking vuile grond was bekend bij Nijmeegs college

bouwbreed Premium

Zowel het huidige als het vorige college van B en W in Nijmegen wist dat de sectie Bodemzaken van de dienst milieu van de gemeente vervuilde grond vervoerde, opsloeg en verwerkte zonder dat daar de nodige vergunningen voor aangevraagd waren. Daarvoor was toestemming gegeven uit het oogpunt van ‘slagvaardig en oplossingsgericht handelen’.

In een geval is zelfs zwaar verontreinigde grond zonder vergunning verwerkt. Dat blijkt uit een verklaring van het college.

Nijmegen heeft al in 1990 met vier andere grote gemeenten een onderzoek door TNO laten doen. Daaruit bleek dat licht vervuilde grond heel goed kan dienen als grondlaag onder een weg of een geluidswal. Volgens de vijf gemeenten moeten de landelijke normen worden aangepast aan de toekomstige bestemming van de grond. Het college heeft daar in het recent afgesloten convenant van het rijk met vijftien grote steden ook op gewezen. “Er is spanning tussen de wettelijke regels en de dringende noodzaak om bijvoorbeeld te ke bouwen”, legde Nijmeegs burgemeester D’Hondt uit. Daarom beoordeelden milieuambtenaren per geval of een vergunning in hun ogen noodzakelijk was. Het college hield daar geen toezicht op.

Justitie gaf in de zomer opdracht voor een onderzoek naar de onrechtmatigheden met vergunningen. Dit onderzoek is nog steeds niet afgerond, maar het college heeft een voorstel voor maatregelen naar de raad gestuurd. Wel staat ondertussen vast dat minstens een ambtenaar zich door aannemers heeft laten betalen voor het ten onrechte afgeven van schone-grondverklaringen.

Volgens het college hebben ambtenaren van de dienst in het verleden te veel vrijheid gehad. Zij konden naar eigen inzicht beslissen over vergunningsaanvragen, terwijl die verantwoordelijkheid op bestuurlijk niveau behoorde te liggen. Het college acht zich wel verantwoordelijk, maar vindt niet dat de affaire politieke consequenties hoeft te hebben.

De fractie van De Groenen heeft laten weten dat er wel degelijk koppen van wethouders moeten rollen. “Het college heeft willens en wetens milieuwetten overtreden om maar te ke bouwen. Dat is onaanvaardbaar”, stelt de fractie. Ook PvdA en D66 zijn ongelukkig met de manier waarop het college de zaak wil oplossen.

B en W stellen voor om de dienst scherper te controleren en strakkere regels in te stellen, waarbij uitvoering en toezicht op milieugebied streng gescheiden zijn. Ontslagen hoeven er volgens het college nog niet te vallen, totdat de uitkomsten van het politie-onderzoek bekend zijn.

Reageer op dit artikel