nieuws

Hongarije legt meer infrastructuur aan

bouwbreed Premium

De infrastructuur bepaalt in belangrijke mate de gang van zaken in de Hongaarse bouw. In de eerste helft van dit jaar bestond ruim 40 procent van de poen uit de aanleg van bijvoorbeeld wegen, riolering en waterzuiveringen.

De trend verschuift van nieuwbouw naar onderhoud en herstel. Het onderhanden werk bij architecten en ingenieursbureaus wekt de verwachting dat infrastructuur ook in 1996 het belangrijkste segment van de Hongaarse bouwmarkt vormt. Het gaat daarbij om wegen, riolering en leidingen voor de telecommunicatie. Ook de sectoren handel en onderwijs bieden goede bouwkansen.

Na jaren van teruglopende activiteit deed zich in 1994 een groei van ruim 5 procent voor op de Hongaarse bouwmarkt. Dat was het gevolg van meer investeringen in de infrastructuur, nieuwbouw en herstel van ziekenhuizen, scholen en musea. De sector kent momenteel een werkloosheid van 0,6 procent. De gemiddelde werkloosheid in Hongarije beloopt 10 procent. In de eerste helft van 1995 tekende zich ook in de sector milieutechniek een niet onaanzienlijke groei af.

De combinatie infrastructuur/milieutechniek nam in 1994 voor 34 procent deel in de bouwproduktie. In de eerste helft van dit jaar ging het om 38 procent. De ondersteuning door het Europese programma PHARE en de Oosteuropabank droegen in grote mate aan deze ontwikkeling bij. Het aandeel woningbouw blijft onveranderd 17 procent van de totale produktie. Het aandeel van de combinatie landbouw, industrie en handel daalde in de genoemde periode van 14 naar 12 procent. In de combinatie horeca, kantoren en toerisme daalde het aandeel in de bouwproduktie van 13 naar 12 procent. De combinatie sport, onderwijs en gezondheid boekte een afname van 22 naar 21 procent.

Sinds enkele jaren verschuift in alle sectoren van de bouw de trend van nieuwbouw naar renovatie en onderhoud. Dat gebeurt vooral in de categorie meergezinswoningen. Deze verandering houdt verband met de subsidies die de lagere overheden verstrekken voor onderhoud en voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Onderzoek van Bouwcentrum International toonde aan dat in de woningbouw 30 tot 40 procent valt te besparen op het energieverbruik. Stijgende energieprijzen brengen een verdere toename teweeg.

Nadere inlichtingen over dit onderwerp verstrekt Bouwcentrum International via telefoon 030-2856222 en fax 030-2802294.

Reageer op dit artikel