nieuws

Grootste zonne-energiepo voor Van Melle

bouwbreed Premium

Bij Van Melle Nederland BV te Breda wordt begin volgend jaar het grootste thermische zonne-energiepo gerealiseerd van Europa. Het betreft een warmwatervoorzieningspo op basis van zonne-energie voor deze zoetwarenproducent. Op het dak worden maar liefst 288 zonnecollectoren geplaatst.

De collectoren beslaan een oppervlakte van ruim 2400 m2. Ze worden geplaatst in stalen frames, die op het platte dak van de produktiehal worden opgesteld. De zonne-collectoren worden op het zuiden gericht, om optimaal te profiteren van de zonlichtinval. Het po heeft een omvang vergelijkbaar met 800 eengezinswoningen, die een warmwatervoorziening hebben die via een zonnecollector op en een zonneboiler onder het dak wordt gerealiseerd. Het is het eerste industriele po, dat gebruik maakt van het Agpo/Zen terugloopsysteem.

Dit terugloopsysteem zorg ervoor, dat als in de zomer het water boven het kookpunt dreigt te geraken, dit water voor het zover is, automatisch wordt afgevoerd naar een daartoe bestemd terugloopvat. Datzelfde geldt in de winter, wanneer het water dreigt te bevriezen. Agpo BV te Breda levert het zonnesysteem en ZEN (Zonne Energie Nederland) BV te Eindhoven produceert de zonnecollectoren en de frames daarvoor.

Opslagvaten

In de produktiehal zijn opslagvaten opgesteld met een warmwateropslagcapaciteit van 90.000 liter. Met deze warmwaterhoeveelheid wordt gemiddeld 45% per jaar gedekt van de warmwaterbehoefte van deze zoetwarenfabriek. In de zomermaanden wordt 100% van de warmwaterbehoefte gedekt. In de winter ligt de warmwaterproduktie via de zonne-collectoren beduidend lager. De reeds aanwezige naverwarmers annex boilers zorgen dan voor de noodzakelijke warm water aanvulling. Het geproduceerde warme water wordt gebruikt voor de sanitaire voorzieningen van de ongeveer 600 man personeel. Verder wordt het gebruikt voor het reinigen van vulmachines en dergelijke, alsmede gedeeltelijk voor de produktie van de zoetwaren zelf.

Voorlopige berekeningen wijzen uit dat met dit thermische zonne-energiepo 170.000 m3 op aardgas per jaar wordt bespaard. Dat betekent tevens, dat de uitstoot van 300.000 kilogram CO2(kooldioxyde) wordt voorkomen. Het zijn deze grote milieu-effecten, die de partijen bij elkaar hebben gebracht. Dit po mag volgens directeur J.G.J. van der Pas van Van Melle en adjunct directeur H. Sijbring van Agpo zonder meer een doorbraak worden genoemd als het gaat om grootschalige industriele toepassing van zonlichtenergie. Van Melle de internationale zoetwarenproducent heeft voor dit po zijn nek ver uitgestoken. Het bedrijf doet toch al veel als het gaat om milieubescherming. “Per jaar besteedt het bedrijf 1% van het netto resultaat, zijnde – 540.000 aan milieumaatregelen. Nationaal en internationaal investeert het bedrijf voor alle fabrieksactiviteiten tussen de – 40 en – 60 miljoen. Hiervan wordt 10% besteed, aan onderzoekprogramma’s inzake milieubescherming binnen de bedrijven. Deze activiteiten bevinden zich nog in een pril stadium. De precieze energiemaatregelen moeten nog worden afgewogen”, aldus Van der Pas.

Het zonlicht energiepo was niet doorgegaan als ook andere partijen niet diep waren gegaan. Dat is echter wel gebeurd, omdat ze allemaal overtuigd zijn van het grote energiebesparende en mileusparende effect van deze aanpak. Senter Zwolle, een afdeling van het ministerie van Economisch Zaken, die zich bezighoudt met het subsidie van dit soort zonnepoen, heeft een subsidie van f. 480.000 verstrekt.

Milieu-actieplan

Ook NV Regionaal distributie bedrijf PNEM te Breda heeft zich niet onbetuigd gelaten. “Gewoonlijk verstrekken we voor dit soort energiebesparende projecten tot f. 400 subsidie per ton bespaard CO2″, aldus ing. R. Kuipers, hoofd energiezaken van PNEM. Gezien het bijzonder karakter van dit po Van Melle, hebben we gemeend verder te moeten gaan. Het is een van de 31 projecten die vallen onder ons milieu-actieplan (MAP), die we voornemens zijn te helpen realiseren.” Novem (Nederlandse onderneming voor energie en milieu) tenslotte draagt zijn steentje bij in de vorm van engineering en hulp bij de technische realisatie van het zonlicht-energiepo. Het po heeft een terugverdientijd van acht tot tien jaar.

Reageer op dit artikel