nieuws

Gezamenlijke promotie Zeeuwse bouwsector

bouwbreed Premium

Gezamenlijk promoten van de Zeeuwse bouwsector: van aannemers (in b en u en gww) tot architecten en installateurs. Met het oog daarop hebben de Zeeuwse afdelingen van NVOB, BNA, VNI en VAGWW de handen ineen geslagen. Zij gaan – met ondersteuning van het InnovatieCentrum – de positie van de bouwsector in hun provincie versterken. In de daaraan verbonden kosten willen Gedeputeerde Staten met – 10.000 bijdragen.

De krachtenbundeling vloeit voort uit een in 1993 gehouden onderzoek naar de positie van de Zeeuwse bouw. Aanleiding tot de studie vormde de steeds sterker wordende concurrentie vanuit Noord-Brabant en Belgie.

Het onderzoek leverde een aantal aanbevelingen op: meer specialisatie, meer optreden als onderaannemer, actiever en gerichter acquisitie plegen, beter inspelen op de wensen en behoeften van de klanten en grotere inspanning op gebied van produkt- en marktontwikkeling.

De eerste concrete activiteit die nu ontplooid wordt is het collectief promoten van de Zeeuwse bouw door middel van een videoproduktie, te maken door Rob van Hoek. Daarin zal de Zeeuwse bouwsector “geprofileerd worden als een sector die in staat is goed werk te leveren en door samenwerking ook grotere poen kan uitvoeren”.

Inspelen

Met de actie kan de bouw in Zeeland “in de toekomst optimaal inspelen op de toelevering aan grote poen, zoals bijvoorbeeld de Westerschelde Oeververbinding. Hierbij wordt ook het sociaal-economisch belang van de Zeeuwse bouw benadrukt”.

De boodschap van de video moet duidelijk maken dat “binnen de bouwsector in Zeeland voldoende potentieel en kwaliteit aanwezig zijn om de meest uiteenlopende poen, van de eerste ideeen tot de afwerking van de te details, te ke uitvoeren. Ook zou op subtiele wijze aandacht gevraagd ke worden voor het feit dat Zeeuwse bouwpoen bijdragen aan de werkgelegenheid, behoud van know-how e.d.”

De video wordt gebruikt als ondersteuning op “bijeenkomsten en vergaderingen waar beslissers aanwezig zijn uit de potentiele doelgroep”. De bedoeling is om in elk geval 15 presentaties te gaan verzorgen.

Reageer op dit artikel