nieuws

Gemeenten willen DSM-fabrieken op Graetheide ondergronds

bouwbreed

De gemeenten Stein en Born willen dat DSM de toekomstige nieuwe fabrieken op het Graetheideterrein ondergronds realiseert. Onder die voorwaarde is er bereidheid om over de komst van een beperkt aantal fabrieken – rond het jaar 2000 – te praten. “Geen nee, zeker geen ja, maar een nee tenzij”, is het standpunt. Het verdiept of ondergronds bouwen komt de overlast voor de inwoners ten goede en bevordert de veiligheid.

De twee gemeenten zijn bij het bepalen van hun standpunt niet over een nacht ijs gegaan. De mer-rapportage die DSM uitbracht werd in opdracht van Stein en Born getoetst door het Ingenieursbureau Oranjewoud. Dit bureau constateert op enkele plaatsen tekorten. Ook geeft DSM geen onderbouwing waarom het bedrijf het hele Graetheide-terrein van 220 ha nodig heeft en niet bijvoorbeeld de helft.

De gemeenteraden van de twee gemeenten komen 23 november in een gezamenlijke vergadering bijeen om een definitief standpunt te bepalen. Zij hoeven, volgens woordvoerders van de gemeenten, geen keuze te maken tussen een groene Graetheide -de wens van de bevolking- of een terrein vol met fabrieken, maar te kiezen voor realiteit.

Overlast

Ook Sittard stelt voorwaarden aan de bebouwing van Graetheide. In een reactie op het ontwerp Streekplan Westelijke Mijnstreek delen B en W dit aan het provinciaal bestuur mede. Sittard is alleen akkoord wanneer DSM onder andere bereid is de geluidsoverlast voor het kerkdorp Guttecoven beneden de vijftig decibel te houden.

De geplande geluidswal van 15 meter hoogte is hiervoor onvoldoende. De hoogte van deze wal stoort B en W nu reeds. Verhoging of andere aanvullingen acht het college onacceptabel. “DSM moet het geluid aan de bron verminderen”, is het standpunt.

Ook zal Sittard uiterst kritisch letten op de luchtverontreiniging en de veiligheid. DSM moet zich bij de planning van de inrichting van het Graetheideterrein niet richten op de grenswaarden van geluid en milieu maar op de veel lager liggende streefwaarden. De mer-rapportage voldoet volgens Sittard niet aan de randvoorwaarden.

De Stichting Graetheide Groen, die actie voert tegen de bebouwing van Graetheide, heeft inmiddels bijna 2000 bezwaarschriften binnen van verontruste inwoners.

Reageer op dit artikel