nieuws

Geleen positief over DSM-uitbreiding op Graetheide

bouwbreed Premium

B en W van Geleen zijn positief over de uitbreidingsplannen van DSM op het ruim 200 ha metende Graetheide-terrein. Het college is ‘in beginsel’ akkoord met het streekplan Westelijke Mijnstreek waarin deze uitbreiding is opgenomen en de mer-rapportage die DSM uitbracht.

Wel vinden B en W dat de mer niet genoeg duidelijkheid verschaft over de mogelijke luchtvervuiling door de chemische fabrieken. In de af te geven vergunningen kan dit laatste volgens B en W worden bijgesteld. Graetheide ligt helemaal op het grondgebied van Geleen. Voor iedere nieuw te bouwen fabriek moet Geleen een milieuvergunning afgeven.

B en W zijn het niet eens met de ‘dreiging’ dat DSM uit Geleen vertrekt indien Graetheide niet benut kan worden. Het college voorziet dat straks, als Graetheide volgebouwd is, DSM toch weer nieuwe uitbreiding nodig heeft.

Maandag lichten B en W in een extra ingelaste gezamenlijke vergadering van de commissies stadsontwikkeling en milieu hunbesluit toe, waarna de gemeente een definitief standpunt zal innemen.

Reageer op dit artikel