nieuws

Financiering van milieubouw geen probleem meer

bouwbreed

De bouwnijverheid hoeft er niet meer over in te zitten dat een vuilverbrander of een waterzuiveringsinstallatie niet kan worden gebouwd, vanwege een tekort aan financiele middelen. De Rabobank heeft na de technolease-constructie voor Fokker en Philips nu ook een variant op milieugebied.

De eerste klanten voor de milieuconstructie zijn het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier te Edam en de Nederlandse Waterschapsbank. Door een vorm van sale en lease-back is het hoogheemraadschap in staat een een slibdrooginstallatie van – 100 miljoen te laten bouwen.

De constructie is gebaseerd op de mogelijkheid die de overheid aan bedrijven biedt om milieu-investeringen vervroegd af te schrijven, het zogenaamde Vamil -programma van VROM. Deze aftrek mag de Nederlandse Staat jaarlijks f. 850 miljoen kosten. Het bedrijfsleven betaalt immers belasting en ke de vervroegde directe afschrijving ten laste brengen van hun fiscale winst. Een hoogheemraadschap, maar ook andere lagere overheden ke dat niet.

Overeengekomen is dat de aankoop van de slibdrooginstallatie niet door het hoogheemraadschap wordt gedaan, maar door de Rabobank. Die verhuurt het werktuig aan het hoogheemraadschap. De Rabobank is over de huurinkomsten wel belasting schuldig, maar kan aan de andere kant voordeel binnenhalen via versnelde afschrijving. Voor een deel betaalt het hoogheemraadschap op haar beurt weer lagere huurtarieven.

Tripple-A

De Nederlandse Waterschapsbank, traditioneel adviseur en financier van de waterschappen, verzorgt de lange-termijnfinanciering voor de transactie. Weliswaar zou ook de Rabobank dat kapitaal uit eigen zak ke fourneren, maar de Nederlandse Waterschapsbank is op de kapitaalmarkt goedkoper af. Die kan op De Nederlandsche Bank na, het goedkoopst lenen. Hoewel de Rabobank een tripple-A-status heeft (zeer goed oordeel over kredietwaardigheid), kan de Waterschapsbank dat tegen nog lagere tarieven.

Een woordvoerder van de Rabobank zegt dat alle mogelijke milieu-investeringen op deze wijze gefinancierd ke worden, dus ook vuilverbranders. De komende jaren zullen er door de 88 waterschappen voor honderden miljoen guldens geinvesteerd moeten worden in de verbetering van de waterkwaliteit. Voor aannemers als NBM-Amstelland Bouw, Koninklijke Volker Stevin en Hollandsche Beton Groep is het een hele opluchting dat de financiering geen probleem meer hoef te zijn. De klacht van de grote drie was dat dergelijke noodzakelijke investeringen met mondjesmaat afkwamen vanwege het tekort aan middelen.

Reageer op dit artikel