nieuws

Europese boete voor kraanverhuurbedrijven

bouwbreed

De Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven (FNK) moet de Europese Commissie een boete betalen van ruim – 24 miljoen wegens ongeoorloofde kartelvorming. De Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf (SCK) moet – 630.000 boete betalen voor het belemmeren van de inhuur van kranen van niet-gecertificeerde ondernemingen.

Beide organisaties gaan in beroep en zullen ook om opschorting van de boete vragen. ‘Anders zijn we gelijk failliet’, zei algemeen secretaris R. de Blank van de FNK. Volgens commissaris Karel van Miert (concurrentiezaken) heeft de FNK zich gedurende meer dan twaalf jaar – van eind 1979 tot april 1992 – schuldig gemaakt aan ongeoorloofde prijsopdrijving. Doordat de organisatie ongeveer 75 procent van de markt beheerste, konden de adviesprijzen 10 procent boven de normale marktwaarde worden vastgesteld.

‘Uit de lucht gegrepen’

Volgens de woordvoerder van Van Miert heeft deze praktijk de FNK over de bedoelde periode naar schatting – 420 miljoen extra winst opgeleverd. In 1992 behaalden de tweehonderd leden van de FNK een totale omzet van ruim – 480 miljoen.

Volgens De Blank zijn de beschuldigingen ‘volkomen uit de lucht gegrepen. Zij zijn gebaseerd op onwaarheden en procedurefouten’. Hij had ook geen goed woord over voor de lange duur van het onderzoek door de Commissie, dat ongeveer vier jaar in beslag nam. Het uiteindelijke besluit is volgens de organisaties onnodig gerekt. De FNK en de SCK zijn daarom maandag naar het Europese Hof van Justitie gestapt om de Commissie aansprakelijk te stellen voor geleden schade. Hoe groot de schade is ke de bedrijven niet zeggen.

Van Miert benadrukt overigens dat de Commissie een systeem van certificatie van kranen niet ter discussie wil stellen. In dit geval leverden de activiteiten van de SCK in de praktijk echter geen toegevoegde waarde op ten aanzien van de kwaliteit van produkten, de distributie of de produktie.

Reageer op dit artikel