nieuws

Europees geld voor kleine bedrijven en enkele regio’s

bouwbreed

De Europese Commissie heeft ingestemd met een ontwikkelingsprogramma voor kleine Nederlandse bedrijven. Met het programma is een subsidiebedrag gemoeid van in totaal f. 56 miljoen. Het geld is bedoeld om de concurrentiepositie van kleine en middelgrote bedrijven in een aantal regio’s te verbeteren. Het betreft Flevoland, Groningen, Drenthe, Twente, Arnhem/ Nijmegen, Zuidoost-Brabant en Zuid-Limburg.

De commissie keurde ook een ontwikkelingsprogramma goed voor het Benelux Middengebied. Dit omvat de provincies Noord-Brabant en Limburg, de Vlaamse provincies Antwerpen en Limburg en de stad Leuven en omgeving. Met het ontwikkelingsprogramma is een bedrag gemoeid van circa f. 140 miljoen. Het geld is bestemd voor poen die de economische structuur in de grensregio moeten bevorderen. Met name grensoverschrijdende projecten op het gebied van toerisme, landschapsbeheer, volksgezondheid en informatienetwerken komen in aanmerking voor subsidie.

Reageer op dit artikel