nieuws

Dijkverzwaring gaat zolang mogelijk door

bouwbreed

De aannemers die bezig zijn met de dijkverzwaring in het kader van de Deltawet Grote Rivieren, werken de komende wintermaanden zolang mogelijk door. Normaal gesproken ligt het verzwaringswerk stil zodra de koude en natte periode met kans op hoge waterstanden aanbreekt.

De aannemers hebben voor de slechtste dijkvakken een winterscenario gemaakt. Belangrijkste onderdeel daarvan is dat buitendijks afgraven alleen mag als er direct daarna een nieuwe kleilaag wordt aangebracht. Bij dijkverbetering is het soms nodig een dijk eerst af te graven. Gewoonlijk gebeurt dat niet in de wintermaanden om niet het risico te lopen dat de waterstand in de rivieren net stijgt als de dijk extra dun en breekbaar is.

Zo gauw meteorologische instituten of Rijkswaterstaat hogere waterstanden voorspellen, stoppen de dijkversterkers direct met het werk. De dijken waar zij aan werken worden in dat geval geconsolideerd: bespannen met zogenoemde krammatten, nylon doeken die met palen in de dijk verankerd zijn.

De door het hoogwater begin dit jaar berucht geworden dijkvakken bij Ochten zijn vrijwel klaar.

Reageer op dit artikel