nieuws

De Boer: snel duidelijkheid over bouwen in Maasdal

bouwbreed Premium

Er komt zo spoedig mogelijk duidelijkheid over het bouwbeleid voor het Limburgse Maasdal. VROM-minister De Boer wil nog deze maand een overleg met gedeputeerde staten van Limburg over het te voeren beleid. De minister houdt daarbij een bouwverbod voor het stroomvoerende deel van het Maasdal voor ogen.

De bewindsvrouw schrijft dit naar aanleiding van vragen van de tweede kamerleden Verbugt en Huys van respectievelijk de VVD en PvdA.

Aanleiding voor deze vragen vormde de berichten over het door verschillende gemeenten bouwen in het Maasdal. De kamerleden wilden van De Boer opheldering hierover. Vooral ook omdat volgens Verbugt en Huys de minister zich op het standpunt stelde een absoluut bouwverbod in het stroomdeel van de Maas uit te vaardigen en in de overige gebieden van het Maasdal alleen het bouwen met een overstromingskans van eens in de 1250 jaar toe te staan.

De Boer: “Ik wil met de provincie tot overeenstemming komen over een beleidslijn waarbij ik uitga van het niet bouwen in het stroomvoerende deel van het Maasdal. Voor het waterbergende deel van het Maasdal, voorzover dit gebieden betreft buiten de bestaande kades geen nieuwbouw, tenzij er zwaarwegende maatschappelijke belangen in het geding zijn en voldaan wordt aan een beschermingsniveau van eens in de 1250 jaar. Voor het deel binnen de huidige kades substantiele nieuwbouw alleen toestaan als deze voldoet aan een beschermingsniveau van 1/1250 per jaar.”

Tien bouwplannen

Volgens De Boer liggen er nu tien bouwplannen die in het stroomvoerende deel van het Maasdal worden uitgevoerd. Zeven van deze bouwplannen voldoen ook na de aanpassingen van commissie Boertien niet aan de gestelde voorwaarden. Over een duidelijk bouwverbod ten aanzien van deze plannen wil De Boer eerst met haar collega van verkeer en waterstaat, mevrouw Jorritsma overleggen. Dit te is volgens de minister vooral nodig om te weten wat de “waterhuishoudkundige, financiele en beleidsmatige consequenties zijn van uitstel van deze bouwplannen”. Na dit overleg zal De Boer met spoed met GS van Limburg in conclaaf gaan. Vervolgens zal De Boer de kamer over de te volgen beleidslijn informeren.

Reageer op dit artikel