nieuws

Contragewichten buigen toren Pisa terug

bouwbreed Premium

De toren van Pisa blijft een mirakel. Voor velen ook wat de tussentijdse berichtgeving betreft. Zo maakten meerdere media recentelijk nog overtrokken melding van een extra zakking van ruim een millimeter. Na het stilleggen van de restauratiewerkzaamheden geven de laatste meetgegevens aan dat de toren niet extra verzakt is, maar zelfs in het totaal 1,3 mm is ‘teruggebogen’.

Volgens deskundigen is dit ‘wonder’ het gevolg van de achthonderd ton wegende loodmassa, die als contragewicht al twee maanden tegen de voet aan de hoge zijde van de toren op de funderingsrand drukt. Het herstel van de toren, waarvan sommige afgelopen september nog vreesden dat hij zou omvallen, sterkt de mening het internationale comite van wetenschappers. De experts, verantwoordelijk voor de funderingsoperatie dienden een nieuw plan in voor de restauratievoortgang. Officieel hadden de werkzaamheden eind van dit jaar gereed moeten zijn. Onvoorziene extra hindernissen hebben ertoe geleid dat de commissie een werktijdverlenging van 18 maanden heeft aangevraagd bij de gemeente Pisa en het ministerie van Cultuur. Immers tot eind februari blijft de werkplaats om de toren heen gesloten, in verband met weersomstandigheden en het afsluiten van enkele experimenten. Daarna wordt het werk hervat middels het aanbrengen van tien grondankers tot een diepte van 55 meter.

Om de tien ankers te plaatsen, heeft men minstens zes maanden nodig. Dat betekent dat deze fase van de ingreep, die in februari hervat wordt, zeker tot de zomer duurt. Daarna hoopt men de proeven met onderkeldering eind dit jaar af te ronden. Vallen de resultaten daarvan positief uit, dan kan diezelfde methode op de toren worden toegepast. Dat betekent echter wel nog een jaar extra werktijd en forse verhoging van het geraamde budget.

Kelder

In elk geval, als zonder verdere obstakels de tien ankers van elk honderd ton zijn aangebracht, kan het lood aan de voet worden verwijderd. Dan kan worden begonnen met de voorbereidingen voor een definitieve kelderfundering. Als eerste is het in dat geval nodig grond weg te halen onder het fundament op de plaats waar de toren overhelt.

Op deze wijze behaalt men een maximale correctie van de klokketoren en een even zo grote veiligheid voor de toekomst. In feite zou men hierna ook de ankers ke verwijderen. Brengt dit echter teveel risico met zich mee, dan blijft er niets anders over dan ze te laten zitten, tot er via nieuwe technologieen een juiste oplossing voor handen is. Zonder op dat soort vraagpunten vooruit te lopen verwacht de commissie volgens de bijgestelde planning dat de scheve toren in de zomer van 1997 weer voor publiek toegankelijk kan zijn.

Reageer op dit artikel