nieuws

CDA pleit voor extra rijstroken op snelwegen

bouwbreed Premium

Het CDA wil het aantal rijstroken op de economisch belangrijke verbindingen met het achterland uitbreiden van twee maal twee tot twee maal drie. Vooral het vrachtverkeer zou van het extra asfalt voordeel moeten hebben. Dat staat in een plan van de Kamerleden Leers en Reitsma.

Volgens de CDA-fractie is het noodzakelijk dat de verbetering of uitbreiding van de noodzakelijke infrastructuur zeker vijf jaar sneller tot stand komt dan het kabinet nu voor ogen heeft (2015). Daarvoor is wel extra geld nodig. Het CDA denkt daarbij aan – 500 miljoen per jaar voor een periode van tien jaar.

De extra middelen moeten vooral komen uit een snellere verkoop van staatsdeelnemingen (zoals KPN), de extra verkoop van aardgas en de mogelijke privatisering van Schiphol en NS-goederen.

Private financiering van de gewenste werkzaamheden is voor de christen-democraten ook een optie.

Volgens Leers en Reitsma kan ook uit de lopende Rijksbegroting geld worden vrijgemaakt. Het kamerlid Verbugt (VVD) stelde in een eerste algemene reactie dat voor haar fractie verbreding van snelwegen bij knelpunten zonder meer bespreekbaar is.

Het ministerie van verkeer en waterstaat wilde donderdag niet reageren op de inhoud van het plan. Volgens de woordvoerder van Jorritsma zal de minister haar visie pas geven tijdens de behandeling van haar begroting.

Reageer op dit artikel