nieuws

Bouw Haagse randweg begint over twee jaar

bouwbreed Premium

De provincie Zuid-Holland verwacht in 1998 of 1999 te beginnen met de aanleg van een Noordelijke Randweg om Den Haag. De werkzaamheden worden in 2001 of 2002 afgerond. Voordat kan worden begonnen met de aanleg, moeten eerst alle procedures rond het bestemmingsplan zijn afgerond. Dit heeft de provincie gisteren bekend gemaakt.

“Overigens werkt de gemeente Voorburg aan een bestemmingsplan dat de aanleg van de Noordelijke Randweg over haar grond gebied combineert met de ontwikkeling van een woningbouwlocatie, het plan Sijtwende”, aldus een toelichting van de provincie. “Of dit plan wordt gerealiseerd, is nog onderwerp van bestuurlijk overleg.”

In 1994 werd door de minister voor Verkeer en Waterstaat besloten om de Noordelijke Randweg aan te leggen. Door geluidwallen en een deels verdiepte aanleg moet geluidoverlast en ‘visuele vervuiling’ zo veel mogelijk worden voorkomen. “Bovendien is er een inpassingsplan opgesteld dat garant staat voor een verantwoorde landschappelijke en stedebouwkundige inpassing van de weg.”

Het voorlopige ontwerp van de randweg wordt gepresenteerd tijdens een aantal informatiebijeenkomsten. De weg loopt zowel over gemeentelijk, provinciaal als rijksgrondgebied “en gaat een schakel vormen van een aaneengesloten wegennet rond Den Haag, het zogenaamde Haagse Hoefijzer”, aldus een toelichting van de provincie. Het merendeel van de grond moet nog worden aangekocht.

Het eerste plan om rond Den Haag een autoweg aan te leggen dateert uit de jaren dertig. Daarna heeft het idee jaren gesluimerd. Door het toenemende autoverkeer en de overlast die hierdoor ontstaat in het centrum van de stad wordt de aanleg noodzakelijk. Bovendien worden op de locatie Leidschenveen circa 7000 nieuwe woningen gebouwd. Hierdoor zal het verkeer nog verder toenemen. De nieuwe wijk wordt via de N469 met Zoetermeer verbonden.

Een aantal omwonenden heeft inmiddels geprotesteerd tegen de plannen. Verwacht wordt dat er een aantal juridische stappen wordt genomen om het plan tegen te houden dan wel aan te passen.

Reageer op dit artikel