nieuws

Bonn wil corruptie in de bouw streng bestraffen

bouwbreed Premium

De Duitse regering is voornemens om bouwbedrijven streng te bestraffen indien bewezen wordt dat zij door prijsafspraken samenspannen met concurrenten bij inschrijvingen op openbare poen. Staatssecretaris Christa Thoben van Bouwzaken eist onverbiddelijke acties tegen deze praktijken.

ie zich door manipulaties of corruptie voordelen verschaft, zou een bepaalde periode verstoken moeten blijven van openbare opdrachten. Een en ander verklaarde de CDU-bewindsvrouw op een vergadering van het nationaal verbond van middelgrote bouwbedrijven (BVMB). Bij bedrijven die illegale arbeidskrachten in dienst hebben, ke bouwbureaus van de overheden volgens de huidige wetgeving nu al tot uitsluiting overgaan. SanctiesDe regering Kohl doet onderzoek naar de mogelijkheid eenzelfde regeling toe te passen in gevallen van corruptie en illegale prijsafspraken.

Thoben: – We hebben die sancties hard nodig. De schuldigen gooien het aanzien van de hele branche te grabbel! – Opheffing van de uitsluitingsperiode zou mogelijk moeten zijn indien het bouwbedrijf wederom zijn betrouwbaarheid bewezen heeft.Ulrich Weiss, voorzitter van het verbond van de middelgrote bouwondernemingen, pleitte voor een – doelmatiger strijd tegen corruptie – via’gezamenlijke stappen van overheid en bedrijfsleven – .

Weiss heeft zo zijn twijfels over de doelmatigheid van sancties door de openbare hand zoals uitsluiting van omstreden firma’s bij het verstrekken van openbare opdrachten (enkele deelstaten brengen deze strafmaatregel reeds in praktijk). – In de meeste gevallen – , aldus Weiss, – zijn de werknemers die hun arbeidsplaatsen verliezen, de werkelijk gedupeerden. – De voorzitter van het verbond ziet meer heil in – zelfreiniging – . De voor manipulatie verantwoordelijke managers zouden op staande voet ontslagen moeten worden.WisselingOp de hoogte van het feit dat menig Duits ambtenaar bij het uitschrijven van bouwvergunningen de hand ophoudt, pleitte Weiss voor een regelmatige wisseling van personen op de bureaus voor bouwzaken in steden en gemeenten en de inrichting van een commissie die de offertes van bouwondernemers bij openbare aanbestedingen controleert. Weiss, zelf bouwondernemer, eiste van zijn collega’s strikte inachtname van alle vaste voorwaarden voor openbare aanbestedingen. Staatssecretaris Thoben toonde zich een fel tegenstander van een eis die tal van gemeenten aan de federale overheid stellen, nl. dat zij – in afwijking van deze zgn. VOB-voorwaarden (Verdingungsordnung) – achteraf over de officiele offertes mogen onderhandelen.

Grof wangedrag

Ook met de hand bijgeschreven veranderingen in de offertes als resultaat van zulk soort onderhandelingen zouden de openbare opdrachtgevers niet meer mogen aanvaarden. – De stad of gemeente die de vaste voorwaarden bij openbare aanbestedingen niet langer hanteert, komt duurder, dus bedrogen uit – , meent het hoofd van de algemene rekenkamer in de deelstaat Hessen, Udo Muller. In Hessen is door ambtenaren van het openbare bouwwezen corruptie op grote schaal gepleegd. Honderdduizenden marken werd hun in ruil voor bouwvergunningen toegestoken. In 13 van de 21 Hessische regio’s zijn gevallen van grof wangedrag gesignaleerd. Msuchller becijferde de schade die de deelstaat Hessen als gevolg van corruptie bij openbare bouwpoen te lijden heeft, op rond 170 miljoen DM. In Hessen – met hoofdstad Wiesbaden en Duitslands financiele metropool Frankfurt – zetelt een kapitaalkrachtig bedrijfsleven langs de Main.

Reageer op dit artikel