nieuws

BMWT treedt uit bestuur van Keboma en TAC

bouwbreed Premium

Met ingang van 1 januari 1996 zal de BMWT, de brancheorganisatie van machinefabrikanten en importeurs, geen deel meer uitmaken van het bestuur van Keboma en de Technische Advies Commissie (TAC).

Dit heeft de BMWT besloten tijdens de algemene ledenvergadering. Door wijzigingen in de regelgeving is met betrekking tot het verrichten van onderzoekingen en beproevingen van machines verandering in de juridische situatie ontstaan. Door het meer open systeem van onderzoek en beproeving in het kader van CE-markering en internationale harmonisering, ke in de toekomst meerdere over deskundigheid beschikkende instanties en organisaties machinetechnische keuringen uitvoeren. Naar de mening van de BMWT is hiermee een situatie ontstaan, dat het vertegenwoordigd zijn in het bestuur van Keboma en de TAC niet langer passend is.

Vanaf de officiele erkenning van Keboma als keuringsinstantie van bepaalde categorieen hijskranen is de BMWT in het bestuur van de Keboma vertegenwoordigd geweest. Bij de latere oprichting van de nieuwe Stichting Aboma + Keboma waarin de activiteiten van beide organisaties werden ondergebracht, heeft de BMWT naar zij meedeelt, aangetekend dat deelname in het bestuur van de nieuwe Stichting niet bij voorhand vaststond. Niettemin heeft de BMWT ondanks de gewijzigde regelgeving vanaf het begin zitting genomen in het bestuur van zowel de Stichting Keboma als de Stichting Aboma + Keboma. Ook toen naast het bestuur van genoemde Stichtingen een Raad van Advies werd ingesteld bleek de BMWT bereid hiervoor een afvaardiging uit haar achterban ter beschikking te stellen.

Wie of welke organisaties als erkende keuringsinstanties van machines straks gaan optreden zal nog moeten worden vastgesteld. Voorlopig geldt Keboma nog als enige door de overheid aangewezen instantie voor keuring van hijskranen. Vooruitlopend hierop heeft de BMWT thans reeds het besluit genomen terug te treden uit het bestuur van Keboma en de TAC.

Uit deze beslissing mag volgens de BMWT niet de conclusie worden getrokken dat binnen de organisatie geen waardering bestaat voor de activiteiten van Keboma. Het betekent wel dat de BMWT graag bereid is een afvaardiging zitting te laten nemen in een nog in te stellen Raad van Advies van Aboma + Keboma.

Reageer op dit artikel