nieuws

BMP nodigt buitenland uit voor Interbuild

bouwbreed

De BMP (National Council of Building Material Producers) te Londen sponsort een delegatie van tien bezoekers uit Taiwan en Hongkong aan Interbuild’95. “We zouden wel meer willen doen, maar onze middelen zijn heel beperkt”, zo zei ons Anthony B Davies bij een bezoek aan BMP. Hij is directeur Technical en European Affairs van de raad van BMP.

De BMP is de stem van de bouwmaterialenindustrie. Het is een confederatie van associaties, federaties en bedrijven, die gezamenlijk de collectieve belangen behartigen van de producenten van bouwmaterialen in brede zin. “Het BMP is te vergelijken met de SBR (Stichting Bouwresearch) in Rotterdam’, zo zei Davies. “Alleen is ons werkgebied veel breder. Behalve dat we ons inzetten voor de bouwproduktenproducenten en het bekend maken van hun produkten, doen we nog veel meer. We hebben uitgebreide contacten met het ministerie van Economische Zaken en milieu, met het ministerie van Volkshuisvesting en zo nodig met andere ministeries. We lobbyen zowel bij de ministeries als ook in de EU (Europese Unie). Zoals eerder is opgemerkt hebben we ook buitenlandse contacten met bedrijven en instanties en trekken bezoekers voor onze nationale bouwbeurs. Verder proberen we waar mogelijk handelsmissies en de in- en export te bevorderen.

Versterken

Vandaar dat we graag de banden met Nederlandse instituten, bouwbedrijven en overheden zouden willen versterken”, zo zei Anthony Davies.

“Ook ontwikkelingen met betrekking tot het milieu heeft onze aandacht. De ‘Research and Developping Industry en de regering zijn al drie jaar bezig met Eco-ontwikkelingen waarbij een efficient omgaan met energie voorop staat. Efficientie van gebouwen staat in Engeland hoog in het vaandel. Deze ontwikkelingen gaan gewoon door ondanks de recessie in de bouw. Deze recessie is ernstig In 1994-’95 bedroeg de in de hele bouwindustrie -2%. Voor 1995-’96 wordt nog een achteruitgang van -0,5% verwacht en pas in de periode 1996-’97 wort weer een bescheiden toename van 2% verwacht. We hopen dat hierbij de vader niet de wens van de gedachte is”, aldus Davies.

Reageer op dit artikel