nieuws

Bergh directeur bestuursdienst DGVH

bouwbreed Premium

Drs. J.H.R. Bergh (44) is met ingang van 1 januari 1996 benoemd tot directeur van de Bestuursdienst van het Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting. Hij volgt in die functie de heer G. Westerdijk op, die per 1 maart 1996 gebruik maakt van de vut-regeling.

Bergh is sinds het voorjaar van 1994 werkzaam als clusterhoofd in de Bestuursdienst. Hij begon zijn loopbaan bij VROM in 1986 als medewerker bij de directie Onderzoek. Via de functies plaatsvervangend hoofd Grondzaken en plaatsvervangend HID Noord-Holland volgde in 1993 zijn benoeming tot inspecteur Volkshuisvesting Noord-Holland en Flevoland.

Westerdijk benut de periode van 1 januari tot 1 maart 1996 om een aantal lopende poen af te handelen. In februari 1996 zal het officiele afscheid plaatsvinden.

Daarnaast is per 1 februari 1996 mevrouw dr. P.M. Renou (47) benoemd tot Inspecteur Volkshuisvesting in de Inspectie Noord (Drenthe, Friesland en Groningen). Zij volgt in deze functie drs. G. van der Veen op die per 1 juli 1995 het Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting heeft verlaten.

Renou is momenteel werkzaam als gemeentesecretaris van de gemeente Ooststellingwerf en is onder andere lid van de Stuurgroep Bestuurlijke vernieuwing Friesland, de commissie professionalisering van de Vereniging van Gemeente-secretarissen en van de commissie Emancipatiebeleid in kleine gemeenten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zij heeft een groot aantal publicaties verzorgd, waarvan een aantal op het terrein van de volkshuisvesting.

Reageer op dit artikel