nieuws

Belgische investeerders lichten poen toe

bouwbreed

De Nederlandse Kamer van Koophandel voor Belgie en Luxemburg heeft een aantal grote Belgische investeerders uitgenodigd om op 7 december in Antwerpen hun toekomstige investeringspoen bekend te maken en toe te lichten.

De bijeenkomst vindt plaats in het Antwerpse hotel Holiday Inn Crown Plaza. Voor nadere inlichtingen kan men terecht bij mevrouw M. van Impe van de organiserende Kamer van Koophandel, Congresstraat 18 in Brussel, telefoon: 02 – 219 11 74.

Belangrijke Belgische overheidsopdrachtgevers zullen hun investerings- en infrastructuurpoen bekendmaken. Ook zullen de ondernemers geinformeerd worden over hoe zij in contact ke komen met de verschillende beslissingsnemers.

Verder zullen de procedures ter sprake komen die in acht genomen moeten worden bij het opmaken van offertes volgens de Europese richtlijn voor de aanbesteding van overheidsopdrachten.

De Belgische opdrachtgevers hebben samen een budget van verschillende tientallen miljarden guldens. Er zijn ook opdrachten voor kleinere projecten zoals milieu-investeringen, verbouwingen en aanpassingen van gebouwen. Kleine en middelgrote bedrijven zijn dus ook welkom op de bijeenkomst in Antwerpen. Bovendien is het voor bankiers een goede gelegenheid om zich op de hoogte te stellen van de financieringsproblemen bij de Belgische overheid.

Omdat die problemen eerder toe- dan afnamen, is er ook steeds meer sprake van inschakeling van de particuliere financiele sector bij de uitvoering van omvangrijke poen.

Van Belgische zijde zullen de volgende overheidsinstellingen en -organisaties in Antwerpen aanwezig zijn: de generale staf van de rijkswacht, Belgacom, de regie der gebouwen, de Belgische Spoorwegen (NMBS), TUC Rail NV, de Vlaamse Milieumaatschappij en de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse gewest (OVAM).

Reageer op dit artikel