nieuws

AVBB is somber over Nota Bouwprognoses

bouwbreed Premium

De Nota Bouwprognoses 1995-2000 van het ministerie van VROM stemt het Algemeen Verbond Bouwnijverheid somber, met name op de terreinen van woningbouw en grond-, weg- en waterbouw. Sommige prognoses zijn volgens het AVBB te optimistisch.

De bouwprognoses schetsen voor 1996 een licht positief beeld (stijging met 2,1%). Volgens het AVBB is het echter niet ondenkbaar dat de nieuwbouwproduktie van woningen te positief wordt ingeschat. De ontwikkeling van het aantal verleende bouwvergunningen tot en met augustus van dit jaar doen het verbond vrezen dat het bouwprogramma voor 1995 (106.000 woningen) niet zal worden gehaald. “Daarnaast ligt het niet in de lijn der verwachting dat het hoge aantal bouwvergunningen dat in de laatste maanden van 1994 werd afgegeven (gemiddeld 9500 per maand) ook dit jaar gerealiseerd kan worden. Naar verwachting zal het aantal verleende bouwvergunningen dit jaar rond de 98.000 uitkomen (vorig jaar bijna 108.000). Vermoedelijk speelt de overgang van uitvoering van het Vinex-beleid, op 1 januari van dit jaar, en het volbouwen van oude bestemingsplannen hierbij een rol”, zo concludeert de bouwkoepel.

De investeringen in de utiliteitsbouw zijn volgens de bouwprognoses van VROM in 1994 gestegen en zullen voor dit jaar waarschijnlijk een stabilisatie te zien geven. Voor de komende jaren wordt zelfs herstel verwacht.

De afgifte van bouwvergunningen voor de nieuwbouw van utiliteitsgebouwen voor de marktsector laat zien dat er in de eerste acht maanden van 1998 nog sprake is van een daling.

Volgens het AVBB is het zinvol om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om oude kantoorpanden en bedrijfsgebouwen om te zetten in ruimtes voor onder meer wonen en detailhandel.

Gww

De bouwprognoses voorzien voor de komende vijfjaarsperiode een voortgaande stijging van investeringen in de gww. Grote spoorlijnen als de Betuwelijn en de hogesnelheids-lijn zijn hiervoor verantwoordelijk.

Het AVBB reageert sceptisch door te stellen dat al sinds het begin van de jaren negentig een toename in de gww-produktie wordt verwacht vanwege investeringen in de Betuwelijn, de hsl en Schiphol. “Door vertragingen in de besluitvorming van dergelijke grote poen komt dit nog niet in de cijfers tot uitdrukking. Weer blijkt hier de stroperigheid van procedures rond de grote poen een rol van betekenis te spelen.”

Reageer op dit artikel