nieuws

Asfaltverhardingen zijn nu eenvoudig te ontwerpen

bouwbreed Premium

De steeds toenemende verkeersbelastingen maakt ontwerpen van verhardingsconstructies tot specialistenwerk. Gekozen kan worden uit een scala van gestandaardiseerde asfaltmengsels elk bedoeld voor een specifieke gebruiksdoel.

Optimaal ontwerpen is niet eenvoudig. Het handboek ‘Asfaltverhardingen’ van VBW-Asfalt brengt uitkomst. Het handboek ‘Asfaltverhardingen is samengesteld door ingenieursbureau DHV in opdracht van VBW-Asfalt. Het is bedoeld voor de wegontwerper die op betrekkelijk eenvoudige wijze tot een afgewogen constructie-ontwerp wil komen. De losbladige uitgave leidt tot standaardconstructies waarin asfaltmengsels uit de RAW Standaard 1995 worden toegepast.

Het handboek geeft aan de hand van een stappenschema aan welke asfaltconstructies ke worden toegepast bij instandhouden van bestaande verhardingen en bij ontwerpen van reconstructies en nieuwe verhardingen. Tot nu toe bepaalde de wegbeheerder de opbouw en de dikte van een verharding veelal op grond van ervaring. De systematiek die in het handboek wordt gehanteerd is eenvoudig. Iedereen kan voor de meest voorkomende verhardingen de juiste constructie vaststellen. Uitgebreid rekenen zal niet meer nodig zijn, behoudens in zeer speciale gevallen.

Om tot een geschikte standaardconstructie te komen moet een keuze worden gemaakt uit zeven verschillende wegcodes (A t/m G). Die wordt gemaakt op basis van wegfunctie en verkeersbelasting. Per wegcode worden alternatieve standaardconstructies gegeven. De verschillen komen voort uit de aard van de ondergrond en het type wegfundering.

Het handboek ‘Asfaltverhardingen’ is te verkrijgen bij VBW-Asfalt in Breukelen.

Reageer op dit artikel