nieuws

Asfaltbranche tekent meerjarenafspraak energiebesparing

bouwbreed Premium

In Breukelen is gisteren een meerjarenafspraak ondertekend waarin de asfaltindustrie in Nederland aangeeft in het jaar 2000 een verbetering van de energie-efficiency wil bereiken van 20% ten opzichte van het jaar 1989.

De meerjarenafspraak is ondertekend door drs L. Knegt, plaatsvervangend directeur-generaal voor energie van het ministerie van EZ; de voorzitter van de Vereniging tot Bevordering van Werken in Asfalt, Ir. J.C. Rothweiler; de voorzitter en de directeur van het Interprovinciaal overleg, Jhr. drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland en mr. dr. A.G.J.M. Rombouts; en Ir. A.M. van Haagen, Divisiemanager Industrie van de Novem. Bij deze meerjarenafspraak zijn nagenoeg alle Nederlandse asfaltcentrales betrokken.

Het totale energieverbruik van de Nederlandse asfaltindustrie bedraagt ongeveer 3,5 PJ. Aan deze meerjarenafspraak is een uitgebreid onderzoek van de mogelijkheden om de energie-efficiency te verbeteren vooraf gegaan.

Novem zal de uitvoering van deze meerjarenafspraak begeleiden.

Reageer op dit artikel