nieuws

Almere: groeien op aantal voorwaarden

bouwbreed Premium

Mits rijk en provincie aan een aantal voorwaarden voldoen, kan Almere nog lang bijdragen aan het oplossen van de woningbehoefte in de Randstad. Zo niet, dan wordt vanaf het jaar 2005 het bouwtempo verlaagd en afgestemd op de eigen woningbehoefte. Dat is het standpunt van B en W van Almere.

De groeistad heeft in het kader van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex) met rijk en provincie afgesproken dat het tot 2005 jaarlijks 3.000 nieuwe woningen bouwt. Dat bouwtempo zou na 2005 ke worden voortgezet, maar dat levert in 2020 grote problemen op met werkgelegenheid, verkeer, leefbaarheid en financin. Daarom wil Almere dat de groei binnen aanvaardbare grenzen blijft. Met rijk en provincie wil Almere nu afspraken maken over een aantal voorwaarden die moeten worden nagekomen. Daardoor kan Almere inwoners uit de Randstad verantwoord blijven opvangen.

Reageer op dit artikel