nieuws

Afname woningbezit lage inkomens stemt Tommel niet zorgelijk

bouwbreed

Het feit dat het eigen-woningbezit onder lagere inkomens afneemt, is voor staatssecretaris Tommel geen reden tot ongerustheid. Daarvoor is de omvang van de daling te gering. Bovendien zijn de oorzaken van de afname plausibel.

Dat antwoordt de bewindsman op vragen van RPF-Kamerlid Stellingwerf. Deze stelde vragen naar aanleiding van een bericht in Cobouw over een proefschrift van M. Elsinga van Onderzoeksinstituut OTB. Elsinga stelt hierin dat de afname zich slecht verhoudt tot het streven van het rijk om het eigen woningbezit onder lage inkomens te stimuleren.

Volgens Tommel is het aantal lage inkomens met een eigen woning gelijk gebleven. Relatief gezien is weliswaar sprake van een daling met 5%-punt, omdat het aantal koopwoningen sinds begin jaren tachtig is toegenomen met 800.000, maar dat is niet zoveel dat er ingegrepen moet worden.

De bewindsman wijst er verder op dat het beleid ter bevordering van het eigen woningbezit geen doel op zich is, maar moet worden gezien als een uitkomst van de behoefte van de woonconsument. Die behoefte naar een eigen woning blijkt onder lage inkomens te zijn afgenomen, aldus Tommel. Zijn conclusie: “De gesignaleerde ontwikkelingen geven mij onvoldoende aanleiding tot nadere stimulerende maatregelen.”

Reageer op dit artikel