nieuws

Aarzelende markt hindert groei Otra

bouwbreed Premium

De omzet bij technische groothandel Otra in Amstelveen vertoont tekenen van afnemende groei als gevolg van een aarzelende markt. Vooral Duitsland, de belangrijkste afzetmarkt van het concern, kwakkelt. In de eerste drie kwartalen van dit jaar steeg de gehele concernomzet nog met 11,7 procent. Daarvan was 5,6 procent autonoom, de rest trad op door overnames.

Vooral Duitsland is de grote boosdoener, zo blijkt uit een toelichting van Otra-directeur A. Coppoolse. Dat land is voor het Amstelveense bedrijf erg belangrijk, want ruim de helft van de omzet komt er vandaan. “Het is nogal zorgwekkend in Duitsland. Dat land was altijd de motor van Europa, maar je ziet die machine toch haperen” aldus Coppoolse.

Ook in Finland en het Verenigd Koninkrijk blijft de groei achter. “In Finland is de groei bescheiden geworden. De bouw – een van de belangrijkere afnemers van Otra – zag bijvoorbeeld haar produktie dalen van 10 naar 5 procent. In het Verenigd Koninkrijk blijft de omzetstijging achter sinds het tweede kwartaal.”

Ondanks de somberdere omzetontwikkeling heeft Otra geen reden de winstverwachting naar beneden bij te stellen. Zoals reeds bij de publikatie van de halfjaarcijfers bekend werd, verwacht het bedrijf voor het lopende boekjaar een resultaat van “ten minste” f. 90 miljoen tegen f. 81 miljoen in 1994.

Reageer op dit artikel