nieuws

Zuid Holland steekt f. 600.000 meer in Groene Zoom-plan

bouwbreed Premium

De provincie Zuid Holland is bereid om ruim f. 600.000 extra uit te trekken voor het po Groene Zoom tussen Nieuwerkerk- en Capelle aan den IJssel. Dit po is een onderdeel van de Randstadgroenstructuur en voorziet in een landschappelijk recreatieve zone tussen de twee bebouwde gebieden. De provincie draagt voor de realisering van het po bijna f. 4 miljoen bij.

Sinds 1986 maakt de Groene Zoom onderdeel uit van de Randstadgroenstructuur. Samen met de gemeente Nieuwerkerk besloot de provincie het inrichtingsplan ieder met f. 3,3 miljoen te financieren. Eerder had het Rijk afgehaakt.

Het plan voorziet naast de versterking van groen en de aanleg van moerasgedeelte tevens in de realisering van de nodige fietsverbindingen door het gebied. Het zijn deze fietsverbindingen die een verhoging van de investering vereisen. De realisering van deze voorziening zijn echter f. 600.000 duurder uitgevallen dan begroot.

Reageer op dit artikel